Polski Holding Medyczny PCZ przejął szpital w Górze

Autor: JJX/Rynek Zdrowia • • 18 grudnia 2013 20:16

Polski Holding Medyczny PCZ zawarł umowę zakupu 100 proc. udziałów w Powiatowym Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o., prowadzącym szpital powiatowy w Górze, w województwie dolnośląskim.

Polski Holding Medyczny PCZ przejął szpital w Górze

Zawarcie umowy nastąpiło we wtorek (17 grudnia) w wyniku zakończenia postępowania w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań w sprawie zakupu 100 proc. udziałów w Spółce, wystosowanego przez zarząd powiatu górowskiego w marcu bieżącego roku.

Nabywcą spółki prowadzącej szpital w Górze jest notowana na rynku NewConnect spółka PCZ S.A., będąca jednostką nadrzędną Polskiego Holdingu Medycznego PCZ.

PCZ zobowiązał się do zapewnienia kontynuacji prowadzenia działalności szpitala w Górze w zakresie udzielania świadczeń leczenia szpitalnego w czterech podstawowych oddziałach tj. chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczym i pediatrii co najmniej przez okres 10 lat licząc od daty podpisania umowy.

Nabywca zobowiązał się również do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 5 mln zł w okresie 4 lat na modernizację obiektów szpitala i wyposażenie ich w sprzęt, pod warunkiem uzyskiwania dalszego finansowania oferowanych świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Elementem umowy jest zobowiązanie PCZ do zatrudniania personelu medycznego w zakresie zapewniającym wykonywanie dalszej działalności leczniczej realizowanej przez spółkę prowadzącej szpital w Górze.

Dzięki przejęciu Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze, które będzie funkcjonowało w Grupie PCZ pod nazwą Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o., rynek obsługiwany przez Holding zwiększy się o ok. 50 tys. pacjentów, do 450 tys. pacjentów. W 2012 roku przychody Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Sp. z o.o. wyniosły ok. 11 mln zł.

Aktualnie Polski Holding Medyczny PCZ posiada 5 szpitali, 7 przychodni, 4 sanatoria, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki, hurtownię farmaceutyczną oraz hurtownię medyczną.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum