Polska Federacja Szpitali ws. wzrostu wynagrodzeń personelu

Autor: PFSz/Rynek Zdrowia • • 12 października 2015 14:45

Polska Federacja Szpitali jest za wprowadzeniem mechanizmu wzrostu wynagrodzeń personelu w ochronie zdrowia zgodnego z Konstytucją oraz według sprawdzonych wzorców europejskich.

Polska Federacja Szpitali ws. wzrostu wynagrodzeń personelu
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

9 października 2015 r. w Warszawie obradowali dyrektorzy szpitali skupionych wokół Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). 

Specjalne spotkanie dyrektorów szpitali oraz zarządów związków szpitali było poświęcone aktualnej sytuacji szpitali w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że konieczna jest współpraca wszystkich szpitali w Polsce na rzecz podjęcia dialogu z przedstawicielami personelu medycznego oraz rządem w celu wypracowania spójnych, mechanizmów umożliwiających wzrost wynagrodzeń personelu medycznego szpitali - informuje w PFSz.

Uwzględniając zdanie szpitali oraz związków szpitali Polska Federacja Szpitali postuluje wprowadzenie do nowo opracowywanych przez AOTMiT, taryf świadczeń zdrowotnych algorytmów uwzględniających koszty pracy, oraz stworzenie mechanizmu taryfikacji uwzględniającego konieczność wzrostu wynagrodzeń.

W ocenie PFSz, tylko mechanizm oparty na odpowiedniej taryfikacji świadczeń zdrowotnych umożliwi zarządzającym szpitalami prowadzenie polityki płacowej zgodnie z podstawowymi zasadami zarządzania oraz wynikającymi z przepisów prawa, w tym tych dotyczących zasad wydatkowania środków publicznych. Ponadto, mechanizm oparty na taryfikacji uchroni polską ochronę zdrowia przed zapaścią finansową szpitali oraz konfliktami różnych grup zawodowych.

Dyrektorzy szpitali zadeklarowali wolę współpracy na rzecz podjęcia dialogu z przedstawicielami personelu medycznego oraz rządem w celu wypracowania spójnych, systemowych mechanizmów umożliwiających wzrost wynagrodzeń. 

W wyniku konsultacji przyjęto, że współpraca pomiędzy szpitalami będzie się opierała na działaniach Polskiej Federacji Szpitali, między innymi w zakresie:

• Skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o sprawdzenie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz wniosku o sprawdzenie zgodności z Konstytucją przepisów prawa dotyczących zapłaty za nadwykonania, dotyczących kontroli podmiotów leczniczych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

• Skierowania do Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz do Rady ds. Taryfikacji wniosku o uwzględnienie kosztów pracy oraz wzrostów kosztów pracy w opracowywaniu wszystkich taryf świadczeń medycznych i włączenia ekspertów środowiska menedżerów ochrony zdrowia do prac nad taryfami świadczeń zdrowotnych.

• Kierowania przez szpitale oraz regionalne stowarzyszenia szpitali pism do wojewódzkich oddziałów NFZ w sprawie zagrożenia realizacji umów o wykonywanie świadczeń medycznych, w związku z przeznaczeniem środków publicznych ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego.

• Regularnego konsultowania się z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia.

• Intensywnego działania w celu uzyskania przez szpitale pełnej zapłaty za medycznie uzasadnione tzw. nadwykonania, m.in. celem wynagrodzenia pracy personelu, który wykonywał takie świadczenia.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum