Podwyżki w ochronie zdrowia pod lupą NIK? Jest wniosek o kontrolę rekomendacji AOTMiT

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia02 września 2022 13:37

Związek Powiatów Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wnioskują do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę rekomendacji AOTMiT ws. metod podwyższenia najniższych wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia po 1 lipca.

Podwyżki w ochronie zdrowia pod lupą NIK? Jest wniosek o kontrolę rekomendacji AOTMiT
Podwyżki w ochronie zdrowia pod lupą NIK? Jest wniosek o kontrolę rekomendacji AOTMiT Fot. PAP/Darek Delmanowicz
 • Wyższe minimalne pensje m.in. dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów, farmaceutów czy personelu pomocniczego wprowadzono ustawą pod koniec czerwca
 • Nowe minimalne wynagrodzenia obowiązują od 1 lipca 2022 r. Tyle w teorii. W praktyce Związek Powiatów Polskich alarmuje, że 130 szpitali nie otrzymało wystarczających pieniędzy na podwyżki
 • Problemem, na który wskazują eksperci, są niedostateczne wyceny świadczeń, poprzez które wyższe pensje miały być sfinansowane. Rekomendację w tej sprawie przygotowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • ZPP wraz z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych chcą, by NIK wzięła pod lupę proces przygotowania, zatwierdzania i wdrażania rekomendacji AOTMiT

NIK skontroluje podwyżki w ochronie zdrowia? Jest wniosek

Związek Powiatów Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wnioskują do Najwyższej Izby Kontroli o "przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej procesu przygotowania, zatwierdzania i wdrażania Rekomendacji 5/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej".

Jak przypominano w piśmie, minister zdrowia zatwierdził rekomendację AOTMiT w drugim wariancie 13 lipca. 

W wariancie uwzględniono:

 • wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzany ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352),
 • wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę, związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2022-2023 r.,
 • symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
 • odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania.

- W rekomendacji AOTMiT wprost wskazano, że przyjęcie do realizacji drugiego wariantu będzie się wiązać ze wzrostem wydatków płatnika o 18 540 mln zł w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie ustawy o wynagrodzeniach, co stanowi 22,4 proc. wartości umów NFZ (z wyłączeniem sumy współczynników, o których mowa w § 16 Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, leków stosowanych w programach lekowych i substancji czynnych stosowanych w chemioterapii) - przypominają autorzy wniosku. I dodają, że na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęły proces aneksowania umów zawartych ze świadczeniodawcami.

130 szpitali nie ma pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń

- Z informacji przekazanych przez szpitale miejskie i powiatowe do Związku Powiatów Polskich wynika, że co najmniej 130 szpitali miejskich i powiatowych z podwyżki wyceny świadczeń nie będzie w stanie sfinansować obligatoryjnych podwyżek dla pracowników medycznych i pozostałych pracowników działalności podstawowej wskazanych w załączniku do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – czytamy we wniosku.

Jak wskazują autorzy pisma, „w niektórych przypadkach wartość nowych aneksów jest bliska lub w niewielkim zakresie przekracza wartość dotychczasowych umów”.

- Należy zauważyć, że wraz z podwyżką wyceny świadczeń nastąpiła likwidacja tzw. współczynników korygujących, którymi dotychczas przekazywano środki na obligatoryjne dodatki do wynagrodzeń lub podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych. Niedobór środków tylko na zapewnienie ustawowych podwyżek szpitale szacują na kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. W skrajnych przypadkach są to kwoty przekraczające milion złotych – alarmują przedstawiciele szpitali i samorządów.

ZPP powołując się na ankietę, którą przeprowadził w placówkach medycznych, podkreśla, że szpitale „wskazały, że nie będą w stanie sfinansować podwyżek dla osób zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowa o pracę”.

- W przypadku typowych szpitali powiatowych i miejskich, z uwagi na charakter udzielanych świadczeń, koszty pracy (i pochodnych) stanowią główny element w strukturze kosztów. W ocenie Związku Powiatów Polskich oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych niedobór środków przypadku szpitali powiatowych i miejskich (są to głównie szpitale I i II stopnia PSZ) błąd tkwi w przyjętej metodologii podziału środków, w której w niewystarczającym stopniu uwzględniono włączenia do wyceny świadczeń wynagrodzeń dotychczas wypłacanych w formie współczynników korygujących – wskazano w piśmie.

Nowe pensje minimalne w ochronie zdrowia po 1 lipca 2022

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia od 1 lipca (kwoty brutto):

 • lekarz specjalista (II stopień): wzrost wynagrodzenia z 6 769 zł do 8 210 zł (wzrost o 1 441 zł);
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia: wzrost wynagrodzenia z 6 201 zł do 8 210 zł (wzrost o 2 009 zł);
 • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia: z 5 478 zł do 7 304 zł (wzrost o 1 827 zł);
 • lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł;
 • lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł (wzrost o 1 194 zł);
 • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją: z 4 186 zł do 5 775 zł (wzrost o 1 590 zł);
 • fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia: z 4 185 do 5 323 zł (wzrost o 1 137 zł);
 • technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny: z 3 772 zł do 4 870 zł (wzrost o 1 097 zł);
 • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł (wzrost o 1 476,88 zł);
 • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł (wzrost o 644,52 zł);
 • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - m.in. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł (wzrost o 632 zł).Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum