Podwyżki płac zahamują outsourcing w szpitalach? Niekoniecznie

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 31 października 2016 12:25

Wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej powiększą koszty funkcjonowania szpitali i firm zewnętrznych pracujących na ich zlecenie. Jak podwyżki wpłyną na outsourcingu? - zastanawiali się uczestnicy sesji "Zarządzanie szpitalami - wybrane zagadnienia", która odbyła się w ramach XII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 26-27 października 2016 r.).

Podwyżki płac zahamują outsourcing w szpitalach? Niekoniecznie
Podczas sesj "Zarządzanie szpitalami - wybrane zagadnienia" na XII Forum Rynku Zdrowia; FOT. PTWP

- Zmiany formalno-prawne - myślę tutaj o noweli ustawy prawo zamówień publicznych, a także o noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i podniesieniu minimalnej stawki godzinowej - powodują, że uwarunkowania zewnętrzne są coraz trudniejsze - przyznał Jacek Kryś, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Jego zdaniem wspomniane zmiany nie wpłyną specjalnie na rozwój outsourcingu, gdyż stał się on integralną częścią funkcjonowania gospodarki. - Nie wyobrażamy sobie pewnych usług bez outsourcingu. Chyba nie ma już szpitala, który ma własną pralnię i nie zleca tych usług na zewnątrz - podał przykład upowszechnienia outsourcingu w pewnych obszarach szpitalnictwa.

- W związku z podniesieniem płacy minimalnej, jako szpital podjęliśmy negocjacje w trybie ustawy zamówień publicznych z podmiotem zewnętrznym. Zakończyły się sukcesem obu stron - oświadczył Jacek Kryś.

Powiedział, że przygotowując się do negocjacji analizował plusy i minusy outsourcingu w obecnych uwarunkowaniach. - Fakt, że firma zewnętrzna wie, że może zawrzeć z nami umowę na 24 miesiące z możliwością renegocjacji, powoduje, że nie musi sobie przeszacowywać kosztów, brać ich z kapelusza, gdyż reguły są transparentne - wskazał na jeden z plusów.

- Ale można się też zetknąć z tym, że firmy mogą mieć pokusę wykorzystania sytuacji do zawyżania kosztów. I tu jest duża rola zarządzających szpitalami, żeby wiedzieli, jaki poziom kosztów trzeba brać pod uwagę - przestrzegał.

Przygotowując się do negocjacji z firmą zewnętrzną, w szpitalu Jurasza analizowano różne warianty - również ten, że może dojść do procesu sądowego, gdy przedstawione warunki finansowe w ocenie szpitala będą wskazywały na nadużycie. - Do tak dramatycznych zdarzeń nie doszło - zaznaczył i podkreślił, że ”ważne jest, żeby korzystając z outsourcingu otaczać się profesjonalnymi firmami, a z takimi mamy do czynienia”.

Opowiadając o analizie prawnej poprzedzającej negocjacje dotyczące outsourcingu Jacek Kryś zauważył, że menedżerom szpitali daje się we znaki podnoszenie płacy minimalnej bez rekompensaty ze strony NFZ.

- Skoro firmy outsourcingowe występują do zamawiającego o renegocjacje umowy w związku podniesieniem minimalnej płacy, dlaczego my nie możemy iść podobnym torem i na drodze sądowej dochodzić od płatnika wyższych stawek? - zwrócił się do obecnych na sali dyrektorów szpitali. - To pomysł, nad którym pracują nasi prawnicy - wyjaśnił.

- W naszej Grupie, a obsługujemy 180 szpitali, wzrost kosztów wynikający z podniesienia minimalnej płacy krajowej i minimalnej stawki godzinowej to blisko 250 mln zł. Grupa Impel nie jest w stanie pokryć wzrostu kosztów, musi skorzystać z ustawowych zapisów, dających możliwość renegocjacji - przyznał Bogdan Dzik, wiceprezes Impel SA.

Dodał, że w 2015 i 2016 koszty rosły, a w 2017 r. wzrosną jeszcze bardziej. - Oferowane usługi, nawet te proste, są wysokiej jakości, gdyż wymusza to bardzo duża konkurencja na rynku - przekonywał. Przy okazji poinformował, że proste usługi, takie jak sprzątanie, w przypadku Grupy Impel stanowią 20- 25 proc. wolumenu usług.

W jego ocenie, rząd szuka rozwiązania, żeby zagwarantować środki na płace: - W Ministerstwie Finansów zastanawiają się, czy szpitale mogą odliczyć VAT za takie usługi jak catering i sprzątanie. Inna opcja brana pod uwagę, żeby odciążyć budżety szpitali, to obniżenie stawek - mówił prezes Bogdan Dzik.

Przypomniał, że na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, w związku z koniecznością uporządkowania spraw płacowych, doszło do podpisania porozumienia wzywającego do szukania rozwiązań korzystnych dla pracowników, rynku pracy i zleceniobiorców.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum