gazeta.pl/Rynek Zdrowia | 21-11-2013 10:49

Podlaskie: pogarsza się sytuacja finansowa marszałkowskich lecznic

Zarząd województwa podlaskiego zapoznał się z finansami placówek ochrony zdrowia, podległych samorządowi województwa. Po 3 kwartałach br. nastąpiło pogorszenie ich sytuacji finansowej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Co prawda przychody ogółem w trzynastu szpitalach i stacjach pogotowia ratunkowego wzrosły z 404,8 do 412,1 mln zł, ale wzrost kosztów był jeszcze szybszy: z 402,5 do 416,5 mln zł.

W końcu września 2012 r. wynik finansowy netto wynosił 2,2 mln zł, w tym roku jest to strata w wysokości niemal 4,5 mln zł.

Zarząd województwa podjął też decyzję o udzieleniu dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu ZOZ-owi w Siemiatyczach. 300 tysięcy złotych zostanie wykorzystanych na adaptację pomieszczeń budynku szkolno-administracyjnego w Bacikach Średnich, gdzie tworzony jest oddział psychiatrii dzieci i młodzieży.

Więcej: www.gazeta.pl