Po spotkaniu ministra zdrowia z prezesem NFZ. Będzie nowa wycena świadczeń psychiatrycznych

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia06 października 2021 16:30

We wtorek Adam Niedzielski spotkał się z prezesem NFZ ws. wyceny świadczeń psychiatrycznych. Jak dowiadujemy się w ministerstwie zdrowia, szef resortu zlecił nową wycenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Po spotkaniu ministra zdrowia z prezesem NFZ. Będzie nowa wycena świadczeń psychiatrycznych
AOTMiT ma przygotować nową wycenę świadczeń psychiatrycznych Foto: PAP/ Tomasz Gzell
 • Psychiatrzy z powodu zbyt niskiej wyceny świadczeń w zakresie psychiatrii dziecięcej rezygnują z pracy. Tak stało się w dziecięcej klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie na 6 specjalistów 5. złożyło wypowiedzenia
 • Kryzysowa sytuacja spowodowała pilne spotkanie, które zwołał minister zdrowia z udziałem przedstawicieli NFZ i AOTMiT by przygotować nowe rozwiązania w tym zakresie
 • Jeszcze w maju br. AOTMiT opublikowała raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Przygotowane nowe propozycje przewidują wzrost taryf rozliczeniowych od 35 do 40 proc. Zdaniem ekspertów to ciągle za mało

Niskie wyceny świadczeń powodują ucieczkę specjalistów psychiatrii do sektora prywatnego

W niedzielę, 3 października, "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że pięciu z sześciu psychiatrów-specjalistów z dziecięcej kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie złożyło wypowiedzenia.

Powodem ma być zbyt niska wycena świadczeń z zakresu opieki dziecięcej psychiatrycznej. 5 października minister zdrowia, Adam Niedzielski zwołał spotkanie. Był też na nim obecny prezes NFZ, który "od niedzieli pracuje nad nowym rozwiązaniem".

Czytaj więcej: Psychiatria. Lekarze składają wypowiedzenia. We wtorek spotkanie kierownictwa MZ w sprawie wycen procedur

Jak poinformowało nas ministerstwo zdrowia, szef resortu zdrowia zlecił nową wycenę świadczeń w psychiatrii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Jak dodaje resort, świadczenia udzielane są przez Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nieprzerwanie. Dyrekcja Instytutu zobowiązała się do zapewnienia obsady kadrowej oddziału, gwarantującej bieżącą realizację umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pomoc psychiatryczna na Mazowszu 

Na terenie Mazowsza dostępność do świadczeń w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, poza Instytutem Psychiatrii i Neurologii, zabezpieczona jest w 3 podmiotach leczniczych:

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Józefowie przy ul. 3 maja 127,
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Żwirki Wigury 63a,
 • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Sue Ryder 1.

- W kraju funkcjonuje obecnie 325 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - dodaje MZ.

Trzy stopnie referencyjności

Obecnie struktura opieki psychiatrycznej zakłada podział na 3 stopnie: pierwsze ośrodki I stopnia referencyjnego zostały uruchomione 1 kwietnia 2020 roku.

Docelowo takie ośrodki mają funkcjonować w każdym powiecie lub grupie powiatów. Poza ośrodkami I poziomu, działać będą także ośrodki II poziomu (Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży), gdzie pracować będzie lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający bardziej intensywnej opieki będą mogli skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego.

Na III, najwyższym poziomie referencyjności, funkcjonować będą Ośrodki Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej. W takich ośrodkach pomoc znajdą pacjenci wymagający najbardziej specjalistycznej pomocy, w tym w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowane w trybie nagłym.

Wzrost taryf o 35 - 40 procent

W maju br. AOTMiT opublikowała raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym.

Projekt taryfy świadczeń oszacowano nakładając na obowiązujące wagi punktowe produktów rozliczeniowych wchodzących w skład świadczeń udzielanych na poszczególnych poziomach, mnożnik zmian wielkości kosztów w wysokości:

 • 33,22 proc. w przypadku świadczeń udzielanych w oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
 • 33,37 proc. w przypadku świadczeń udzielanych w oddziałach dziennych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
 • 37,84 proc. w przypadku świadczeń udzielanych w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,

oraz współczynnik korygujący związany z koordynacją opieki nad pacjentem w wysokości 1,05.

Tak otrzymane wagi punktowe zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku i pomnożono przez średnią cenę punktu wynoszącą 10,35 zł. W efekcie proponowane taryfy (28 produktów rozliczeniowych) wzrastają o 35 proc do 40 proc,.

Do 8 czerwca br. można było składać uwagi do raportu.

Wzrost wyceny punktowej powinien być w wysokości 60 procent

Zgłaszający uwagi podkreślają, że wycena nadal jest zbyt niska.

"Jeśli projekt wejdzie w życie, to różnica w stosunku do aktualnej wyceny 35-40 proc. to optymistyczna tendencja. Ale tak nisko wyceniona wartość psychoterapii rodzin i grupowej uniemożliwi zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów" - skomentowało Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Blanka Skrzypkowska-Brancewicz, pomorski konsultant w obszarze psychiatrii i dr Izabela Łucka, pomorski konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oceniają, że "zaproponowana wycena świadczeń nie daje żadnych możliwości pozyskania kadr specjalistów psychiatrii dziecięcej udzielających dotąd świadczeń wyłącznie na rynku komercyjnym".

W tym właśnie upatrywać należy głównej szansy powodzenia reformy systemu świadczeń psychiatrii dziecięcej finansowanych ze środków publicznych. Zaproponowana wycena jest przeciętnie o 40-50 proc. niższa niż możliwa do uzyskania na rynku świadczeń prywatnych.

Inny głos w dyskusji: "zaproponowany wzrost wyceny punktowej jest nadal za niski. Według zaproponowanych warunków ulega wydłużeniu czas pracy poradni - do 20:00. Przy finansowych oczekiwaniach lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży oraz specjalistów psychoterapii i psychologii klinicznej wzrost wyceny punktowej powinien być w wysokości 60 procent".

Padają też konkretne propozycje zmiany wyceny:

 • świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży - projekt taryfy w wysokości 212,69 zł. Taryfa powinna ulec zwiększeniu do wartości 450,00 zł. Wartość ta będzie uwzględniała realne koszty pobytu dziecka na oddziale dziennym, przy pobycie pacjenta średnio 7 godzin dziennie.
 • porada lekarska diagnostyczna w ramach II poziomu referencyjnego. Wielkość taryfy ustalona na 190,65 zł. Powinna ulec zwiększeniu do wartości 250 zł.

Pojawiły się też pytania czy ośrodki, które w 2021 nie są ośrodkami III referencyjności, ale mają w swojej strukturze oddział stacjonarny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, też zostaną objęte zwiększoną wyceną świadczeń? Czy wycena świadczeń będzie obliczana w stosunku do aktualnej wyceny punktowej czy od średniej wyliczonej w raporcie?

Psychiatria dziecięca. AOTMiT podało wycenę dla części świadczeń. Dla niektórych wzrosty nawet do 40 proc.

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze