×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Po proteście szpital dostanie wyższą kategorię. C zamiast D

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Szpital Pomnik Chrztu Polski25 lutego 2022 14:07

Ministerstwo Zdrowia przygotowało symulację kategoryzacji szpitali. Placówkom przyznano kategorie od A do D, z tym że "D" oznacza złą sytuację i prawdopodobny nadzór komisaryczny. Z oceną nie zgodził się szpital w Gnieźnie. Protest i przedstawione argumenty zadziałały.

Po proteście szpital dostanie wyższą kategorię. C zamiast D
Po proteście szpital dostanie lepszą kategorię. C zamiast D. Zdj. Ilustracyjne Fot. PAP/DPA
  • Ministerstwo Zdrowia przygotowało symulację kategoryzacji szpitali zgodnie z kategoriami wskazanymi w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa
  • Projekt jest jeszcze we wstępnej fazie, poza tym ministerialna symulacja została przeprowadzona na podstawie danych z 2020 roku, mimo to "wstępne kategorie" są dla placówek medycznych sygnałem, że mogą trafić pod lupę Agencji Rozwoju Szpitali
  • Kategorie są od A do D, z tym że "D" oznacza złą sytuację i prawdopodobny nadzór komisaryczny. Taką właśnie, najgorszą ocenę, otrzymał Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
  • Dyrekcja lecznicy zaprotestowała, a pismo z prośbą o sprostowanie tych informacji przekazała m.in. do Ministerstwa Zdrowia

Szpital w Gnieźnie nie zgodził się na symulowaną kategorię "D"

Związek Miast Polskich opublikował w ostatnich dniach symulację Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą przyznania szpitalom kategorii na podstawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Symulacja, oparta o dane z 2020 roku, jest ważnym sygnałem, jak oceniana jest sytuacja finansowa placówki oraz które z nich muszą się liczyć z nadzorem Agencji Rozwoju Szpitali.

Najgorsza z czterech kategorii przewidzianych w projekcie ustawy o modernizacji szpitalnictwa to kategoria „D”. Taki właśnie symbol w symulacji pojawił się przy Szpitalu Pomnik Chrztu Polski z Gniezna. Dyrekcja lecznicy zaprotestowała, a pismo z prośbą o sprostowanie tych informacji przekazała m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Załączyła do niego raport na temat stanu finansów placówki.

Sprzeciw poskutkował. - Po interwencji Szpitala, w odpowiedzi Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia czytamy, iż: Departament uzyskawszy dane z przesłanego sprawozdania finansowego za 2020 rok, uprzejmie informuje, że przekazując przedmiotową tabelę z symulacją kategorii za 2020 rok ewentualnym kolejnym podmiotom, uwzględni w niej Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie jako zakwalifikowany do kategorii C – przekazali w piątek, 25 lutego, przedstawiciele Szpitala.

- Tym samym Szpital kończy spekulacje na temat przyznanej kategorii w oparciu o historyczne dane, na podstawie nie istniejącej ustawy, która w swym obecnym kształcie została uznana przez profesjonalne środowiska zajmujące się ochroną zdrowia za wadliwą i szkodliwą dla funkcjonowania systemu – kończy pismo Grzegorz Sieńczewski, dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

MZ: symulacja jest wyłącznie poglądowa i niewiążąca

Ministerstwo Zdrowia prośbę redakcji Rynku Zdrowia udostępniło nam odpowiedź dla Szpitala w Gnieźnie. W odpowiedzi podkreślono, że symulacja jest wyłącznie poglądowa i niewiążąca.

- Materiał w postaci symulacji przyznania podmiotom szpitalnym kategorii, o których mowa w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa na podstawie danych za 2020 r. jest materiałem wyłącznie poglądowym, roboczym, niewiążącym i przekazany został przez Ministerstwo Zdrowia członkom Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (na ich wniosek) w celu uwidocznienia jak kształtowałaby się kategoryzacja podmiotów szpitalnych – zwraca uwagę resort zdrowia.

MZ tłumaczy również, że kategoria przypisana w przedmiotowej tabeli Szpitalowi Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie została ustalona na podstawie danych finansowych przekazanych przez Szpital w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia.

- W związku z faktem, że Szpital nie wywiązał się z obowiązku przekazania wraz z danymi statystycznymi za I kwartał 2021 r. skorygowanych danych według stanu na 31 grudnia 2020 r., Ministerstwo 2 Zdrowia dysponowało tylko danymi wstępnymi za 2020 r. i na podstawie tych danych dokonało symulacji określenia kategorii – czytamy w piśmie resortu zdrowia.

W związku z powyższym, Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia zwrócił się do dyrekcji placówki „z prośbą o rzetelne wypełnianie w przyszłych okresach sprawozdań zamieszczanych w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia oraz ich przekazywanie zgodnie z terminami określonymi w tym systemie”.

Kategorie A, B, C i D kluczowe dla szpitali. Co oznaczają?

Przypomnijmy, kategorie dla szpitali wprowadzi ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Jej projekt minister zdrowia Adam Niedzielski zaprezentował pod koniec ubiegłego roku i również wówczas przekazał do konsultacji.

Reforma zakłada m.in. kategoryzację szpitali oraz powołanie Agencji Rozwoju Szpitali. ARS będzie, między innymi: dzieliła środki europejskie na modernizację szpitali, pomagała placówkom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a także decydowała o podziale szpitalu na kategorie od A do D, według ich sytuacji ekonomicznej. Projekt przewiduje także wprowadzenie egzaminów państwowych dla menedżerów szpitali.

W projekcie ustalono cztery kategorie dla szpitali od A do D:

  • kategoria A – podmiot szpitalny w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii A;
  • kategoria B – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań optymalizacyjnych, który tworzy plan rozwojowy podmiotu szpitalnego kategorii B albo w stosunku do którego Prezes Agencji wszczyna postępowanie naprawczo-rozwojowe, na jego wniosek;
  • kategoria C – podmiot szpitalny wymagający wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes Agencji wszczyna postępowanie naprawczo- -rozwojowe;
  • kategoria D – podmiot szpitalny wymagający pilnego wdrożenia działań naprawczo-rozwojowych, w stosunku do którego Prezes Agencji wszczyna postępowanie naprawczorozwojowe oraz uzyskuje uprawnienie do powoływania i odwoływania kierownika tego podmiotu szpitalnego.

Szpital w Gnieźnie wstępnie zakwalifikowano do kategorii "D", choć jak wskazywali przedstawiciele placówki nie spełniała ona wszystkich określonych w projekcie ustawy wytycznych. 

"D" otrzymują bowiem placówki, które spełniają łącznie wymienione warunki: wskaźnik rentowności działalności operacyjnej przyjmuje wartość mniejszą niż -5,0 proc.; wskaźnik płynności szybkiej przyjmuje wartość mniejszą niż 0,35; wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem przyjmuje wartość większą niż 50 proc. lub w przypadku, którego wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodów ogółem przyjmuje wartość większą niż 15 proc.

- Z danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. (Szpitala w Gnieźnie – przyp. Red.) wynika, iż: a) wskaźnik rentowności działalności operacyjnej przyjmuje wartość -7,9% (warunek spełniony), b) wskaźnik płynności szybkiej przyjmuje wartość 0,55 (warunek niespełniony), c) wskaźnik zobowiązań ogółem do przychodów ogółem przyjmuje wartość 77,38% (warunek spełniony), d) wskaźnik zobowiązań wymagalnych, które w naszej jednostce na koniec 2020 r. wyniosły 9,5 mln, do przychodów ogółem przyjmuje wartość 9,8% (warunek niespełniony) - argumentowała dyrekcja gnieźnieńskiego szpitala. 

I przypominała, że zgodnie z projektem ustawy „do kategorii C kwalifikuje się podmiot szpitalny, który nie został zakwalifikowany do kategorii D”.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum