prawo.pl/Rynek Zdrowia | 28-09-2018 10:17

Po połączeniu trzech szpitali powstanie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, które powstanie z trzech połączonych szpitali zacznie działać od stycznia 2019 r. - informuje Piotr Nowicki, pełnomocnik ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i organizacji onkologii klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Nowicki, pełnomocnik ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i organizacji onkologii klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Fot. PTWP

1 października br. zostanie zaprezentowany plan operacyjny konsolidacji i restrukturyzacji trzech stołecznych szpitali klinicznych. Połączone zostaną: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. 

Nowa placówka ma zachować  autonomię poszczególnych filii. Najważniejszym celem jest doprowadzenie w perspektywie do bilansowania się szpitali. Teraz wszystkie trzy placówki mają ujemne wyniki finansowe - łącznie ponad 800 mln złotych długu. I co roku generują kolejne 80 mln zł.

Dzięki konsolidacji mają być obniżone koszty działalności z części administracyjnej, techniczno-logistycznej i usług pomocniczych medycznych i niemedycznych. Projekt zmian nie zakłada łączenia takich samych oddziałów, o ile pracują dobrze i nie przynoszą straty. Łączenie usług ma się odbywać etapami, by nie zakłócać pracy szpitali i zakończyć się do połowy przyszłego roku.

Ponadto takie jednostki jak apteki, laboratoria, kuchnie lądowiska dla helikopterów zostaną zredukowane. Na przykład w szpitalu przy ul. Banacha powstanie centralna apteka, skąd będą dystrybuowane leki i inne materiały medyczne  zamawiane przez lekarzy. Powstanie też jedno, centralne laboratorium. Będzie się mieścić w szpitalu dziecięcym, który został oddany do użytku trzy lata temu i są tam najlepiej wyposażone pomieszczenia.

Raczej nie będzie zwolnień personelu medycznego. Optymalizacje zatrudnienia będą wszędzie tam, gdzie są nadwyżki zatrudnienia. Każdy szpital będzie miał małą dyrekcję, która będzie nim zarządzać od strony medycznej, a szpitale staną się autonomicznymi filiami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Konsolidacja pozwoli płynniej zarządzać wspólnym ryczałtem trzech szpitali. W przyszłym roku, dzięki konsolidacji, będzie można przesuwać pieniądze z ryczałtu między placówkami, by uzyskać pełne wykorzystanie kontraktu.

Trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat kredytu pozwalającego na restrukturyzację zadłużenia szpitali - informuje Piotr Nowicki.

Więcej:prawo.pl