Płatnik o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 07 listopada 2013 11:47

W II kwartale 2013 r. oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 167 postępowań kontrolnych ordynacji lekarskiej. Na 167 wykonanych kontroli w 55 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Płatnik o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono m.in.: brak dokumentacji medycznej, ordynowanie pacjentom leków refundowanych na receptach z uprawnieniem IB pomimo,  że leczeni pacjenci tych uprawnień nie posiadali i wystawianie recept niezgodnie z zapisami obowiązującymi w okresie kontroli.

Dotyczyło to przekroczenia maksymalnej dobowej dawki leku, nieprawidłowego oznaczenia poziomu odpłatności na recepcie, niewłaściwego wystawienia recept, a także braku spełnienia wskazań refundacyjnych uprawniających do recepty refundowanej. Zdaniem kontrolerów, lekarze wystawiali recepty pacjentom w trakcie hospitalizacji na oddziałach szpitalnych oraz "in blanco" udostępniając je osobom trzecim. Zakwestionowano także wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3. miesięczne stosowanie.

W dokumentacji medycznej zauważono brak danych z wywiadu lekarskiego lub adnotacji o przepisanych produktach leczniczych. Brakowało także informacji o sposobie dawkowania.

Więcej: www.nfz.gov.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum