KAW/Rynek Zdrowia | 05-07-2009 13:16

Płatnik chce współpracować z koderami JGP

Opracowany przez NFZ system rozliczeń wykonanych świadczeń medycznych według jednorodnych grup pacjentów tak naprawdę wdrożyli koderzy JGP - mówił wiceprezes NFZ Jacek Grabowski podczas konferencji szkoleniowej koderów i kadry zarządzającej Funduszu (Warszawa, 29-30 czerwca br.).

Przedmiotem konferencji, zorganizowanej przez Centralę NFZ, była wymiana poglądów i doświadczeń wynikających z wprowadzenia i stosowania systemu JGP. Wicprezes Jacek Grabowski omówił korzyści wynikające z funkcjonowania nowego systemu, zarówno w aspekcie zarządzania, jak i bezpośrednich korzyści finansowych. Zarysował też perspektywy rozwoju systemu JGP w najbliższych latach.

Adam Kozierkiewicz, ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, uporządkował i przedstawił uniwersalne zasady klasyfikacji procedur medycznych oraz mechanizmy aktualizacji systemu JGP. Ekspert zaznaczył, że prawidłowe ich stosowanie oraz zbudowanie w szpitalach optymalnego modelu organizacyjnego kodowania pozwoli m.in. na skuteczne rozliczanie zrealizowanych świadczeń.

Jerzy Chajdas z Centrali NFZ mówił o bieżących problemach związanych z kodowaniem procedur. Podkreślił różnicę pomiędzy zasadami diagnozowania dla potrzeb klinicznych a kodowaniem chorób i procedur medycznych dla potrzeb statystycznych oraz rozliczeń z oddziałami NFZ.

Koderzy JGP z całej Polski (m.in. ze Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach, Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie), przedstawili najważniejsze problemy i trudności interpretacyjne związane z kodowaniem, jak również wnieśli w niektórych przypadkach propozycje zmian.

W opinii koderów konferencja, na której omówiono również konkretne przypadki kliniczne w kontekście systemu JGP, była bardzo potrzebna. Tego typu spotkania powinny być organizowane częściej. Koderzy to nowy zawód w polskiej ochronie zdrowia, przed którym stoi wiele wyzwań (m.in. organizacja stowarzyszenia wspierającego kształcenie zawodowe).

Wiceprezes Grabowski przedstawił propozycje dotyczące możliwości współpracy płatnika z koderami, m.in. stałego forum wymiany opinii i doświadczeń. Inna propozycja to funkcjonowanie zespołu arbitrażowego, którego zadaniem byłoby wypracowanie interpretacji stosowania szczegółowych reguł systemu JGP.