Placówki medyczne nagrodzone tytułem "Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego"

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 23 października 2020 14:12

Pierwsza edycja programu "Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez żywienie" dobiegła końca. Celem programu było upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego, ponieważ każdy pacjent ma prawo do oceny stanu odżywienia i otrzymania prawidłowego leczenia żywieniowego. Podjęcie takiej terapii zwiększa jego szanse w walce z chorobą - podkreślają eksperci.

Placówki medyczne nagrodzone tytułem "Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego"
Leczenie żywieniowe jest istotnym elementem terapi; FOT. Materiały prasowe

Do programu zgłosiły się 64 placówki z całej Polski. Rada ekspertów, po przeprowadzeniu certyfikacji nagrodziła 27 szpitali (ich listę załączmy obok - do pobrania). Oficjalne wręczenie certyfikatów odbyło się 21 października podczas gali online.

Program Certyfikacji
W ostatnich latach wyraźnie zarysował się problem polskich szpitali, polegający na niewykorzystaniu refundacji na diety poza i dojelitowe. Dotychczas pacjent, który nie był w stanie przyjmować pokarmu doustnie, najczęściej po prostu głodował, ponieważ nie otrzymywał żywienia klinicznego. - Jeżeli pacjent nie jest w stanie samodzielnie przyjmować pokarmów, powinien otrzymać leczenie poza i dojelitowe. Preparaty te są refundowane w ramach leczenia pacjenta - podkreśla prof. Stanisław Kłęk, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Na odsiecz przyszedł program, który miał na celu upowszechnienie żywienia klinicznego. Polegał on na certyfikacji szpitali zgodnie z kryteriami Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, które zostały opracowane i zaakceptowane przez Radę Ekspertów. Zgodnie z założeniami programu określone zostały zasady niezbędne do wdrożenia dobrej praktyki leczenia żywieniowego w każdym szpitalu starającym się o certyfikat. Dla realizacji tych zasad niezbędne jest dokonywanie rzetelnej i regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz udostępnienie leczenia żywieniowego dla każdego pacjenta ze wskazaniami.

Celem leczenia żywieniowego jest poprawa stanu odżywienia, utrzymanie prawidłowego rozwoju, poprawa rokowania, przyspieszenie wyleczenia i umożliwienie zastosowania innych metod leczenia. Jako korzyści takiej praktyki wymienia się m.in. wzrost masy ciała i masy mięśniowej, szybszy powrót do normalnej aktywności oraz generalną poprawę samopoczucia i wzrost jakości życia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentów, którzy przechodzą poważne operacje i są leczeni onkologicznie.

Aby otrzymać certyfikat, szpitale musiały spełnić liczne wymagania oraz przejść oficjalną certyfikację przeprowadzoną przez radę ekspertów. W tym roku ze względu na obostrzenia i wciąż trwającą pandemię COVID-19 wszelkie spotkania certyfikujące odbyły się w formie internetowej. Otrzymanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej.

Mapa zgłoszonych i nagrodzonych szpitali

Uroczyste wręczenie
Podczas wręczenia certyfikatów eksperci podsumowali przebieg certyfikacji, podczas których można było wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. - Certyfikacje szpitali pokazały, że deklaracje szpitali odnośnie prowadzenia leczenia żywieniowego często nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Do najsłabszych punktów certyfikacji należą poradnictwo ambulatoryjne, indywidualne diety doustne, informacje dla pacjenta z zakresu wskazań, zasad i metod terapii oraz dostęp do kompletnych mieszanin. Najlepiej z kolei wypadły diagnostyka laboratoryjna, dostęp do leków, diet medycznych, preparatów do żywienia i sprzętu - komentuje dr n. med. Michał Jankowski, adiunkt w Katedrze Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

- Spotkania online pokazały też, że determinacja szpitali we wzorowym prowadzeniu żywienia klinicznego jest wysoka. Nie dotyczy to jednak wszystkich placówek, wciąż mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie, aczkolwiek miejmy nadzieję, że nagrodzone jednostki będą dawać przykład szpitalom z całej Polski”- dodaje dr hab. n. med. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, adiunkt w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Leczenie żywieniowe jest istotnym elementem terapii
Leczenie żywieniowe (żywienie kliniczne) jest niezwykle istotną częścią leczenia wielu chorób, które podejmuje się by poprawić lub utrzymać stan odżywienia pacjenta. Leczenie żywieniowe obejmuje ocenę stanu odżywienia pacjenta, ocenę zapotrzebowania na substancje odżywcze, zlecanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania, monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi karmienia.

Choć polska służba zdrowia korzysta z refundacji żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego, a lekarze coraz częściej zwracają uwagę na prawidłowe odżywianie i występowanie zaburzeń metabolicznych u pacjentów leczonych w szpitalu, problem niedożywienia szpitalnego wciąż dotyczy dużej liczby pacjentów.

- Wprowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności terapii żywieniowych stosowanych w szpitalach jest niezbędnym elementem niosącym za sobą pozytywne konsekwencje zarówno dla pacjenta, jak i samej placówki. Efektywna terapia żywieniowa w leczeniu pooperacyjnym pacjenta pozwala na ograniczenie powikłań, co przekłada się na koszty leczenia i czas pobytu w szpitalu. Niestety, nadal powszechne jest niedożywienie szpitalne. Wielokierunkowe konsekwencje niedożywienia przekładają się nie tylko na efekty leczenia, ale także stan zdrowotny po zakończeniu terapii - wyjaśnia prof. Stanisław Kłęk, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Stosowanie terapii żywieniowej w polskich szpitalach, pomimo konieczności lub wskazań do przeprowadzenia u części pacjentów, nadal jest procesem nieuregulowanym i problematycznym dla wielu placówek. Dlatego ze szczególną inicjatywą poprawy sytuacji pacjentów, ich jakości leczenia żywieniowego oraz ułatwienia kadrze medycznej korzystania z refundowanego potencjału leczenia żywieniowego wyszło Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu tworząc program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez żywienie”.

Będzie kolejna edycja
Ponieważ certyfikat jest przyznawany na dwa lata, zespoły opracowują już następną edycję programu, która ruszy niebawem. Wiele jednostek ze względu na wybuch epidemii była zmuszona przesunąć swoje certyfikacje, dlatego już wkrótce szpitale będą mogły próbować swoich sił, aby otrzymać potwierdzenie prowadzenia żywienia klinicznego na najwyższym poziomie.

Organizatorem programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez żywienie” jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), a swoim patronatem program objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Stowarzyszenie Apetyt na Życie. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji: leczenieprzezzywienie.org

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum