×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego. Jest nowe zarządzenie NFZ

Autor: oprac. KM • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia12 września 2023 16:30

12 września weszła w życie nowelizacja zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Pilotaż w centrach zdrowia psychicznego. Jest nowe zarządzenie NFZ
Zarządzenie obowiązuje od 12 września. Fot. Shutterstock
  • W życie weszło znowelizowane zarządzenie NFZ ws. umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
  • Wprowadzone zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023
  • Projekt został zaopiniowany przez 7 podmiotów (w tym 2 podmioty złożyły uwagi po terminie). Łącznie otrzymano 9 stanowisk. Opinie jednak nie zostały wzięte pod uwagę

Nowe zarządzenie ws. centrów zdrowia psychicznego

W ramach nowelizacji zarządzenia ws. umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego wykreślono w przepisie wyrazy "bez postanowień określających finansowanie". Dodano też zapis, że "realizator pilotażu w postępowaniu o zawarcie z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń w ramach programu pilotażowego obowiązany jest do
przedłożenia kopii ofert dotyczących podwykonawstwa w realizacji pilotażu".

W związku z wprowadzeniem możliwości wliczenia miejsc oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dorosłych do wymaganej liczby miejsc w oddziałach dziennych celem zabezpieczenia
świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń zmodyfikowano przepisy dot. obowiązku prowadzenia odrębnego harmonogramu także dla przedmiotowej komórki organizacyjnej. Dodano także produkt sprawozdawczy umożliwiający sprawozdawanie wykonanych świadczeniobiorcy z obszaru działania centrum, świadczeń w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dorosłych.

NFZ podaje, że pojawiły się wątpliwości oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczące sposobu postępowania w przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia zmian do umów o udzielanie świadczeń w ramach pilotażu. Dodano w związku z tym przepis, zgodnie z którym w przypadku zmiany umowy o realizację pilotażu zadziała inny przepis dotyczący trybu wnioskowego przed podpisaniem stosownego aneksu.

Ponadto, jak podano w uzasadnieniu, "w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych oraz potrzebą ujednolicenia przepisów" w dokumencie wprowadzono zmianę polegającą na doprecyzowaniu zakresu recept. Dodano też nowe produkty sprawozdawcze dotyczące badań laboratoryjnych obrazowych i elektrofizjologicznych do sprawozdawania do Funduszu w przypadku ich udzielenia świadczeniobiorcy.

Żadna uwaga z konsultacji nie została uwzględniona

Projekt był poddany konsultacjom. Przedstawione uwagi dotyczyły: wyłączenia z obowiązku przedstawienia odrębnego harmonogramu dla świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dorosłych; rozszerzenia przepisu regulującego kody specjalistów wpisywanych do harmonogramów, o kod specjalisty psychoterapii uzależnień; wprowadzenia obowiązku realizatora pilotażu przedstawienia do weryfikacji umowy o podwykonawstwo albo zobowiązanie podwykonawstwa, a także kopii ofert przedstawionych poszczególnym świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze działania centrum zdrowia
psychicznego w zakresach tożsamych z zakresami programu pilotażowego, bez wyłączenia warunków finansowych oraz zastrzeżenia do wprowadzenia produktów sprawozdawczych w zakresie zrealizowanych badań laboratoryjnych, obrazowych oraz elektrofizjologicznych. Żadna uwaga nie została uwzględniona.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest w serwisie NFZ.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze