Pielęgniarki nie dostają podwyżek. Izba odpowiada: wykształcenia nie da się obniżyć i radzi, co robić

Autor: Mariusz Polak • Źródło: NIPiP/Rynek Zdrowia10 sierpnia 2022 13:00

- Pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnej, arbitralnej odmowy uznania kwalifikacji w celu uniknięcia zaszeregowania pracowników do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy - pisze Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, która rekomenduje zgłaszanie nieprawidłowości przy szeregowaniu w nowej tabeli płac do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pielęgniarki nie dostają podwyżek. Izba odpowiada: wykształcenia nie da się obniżyć i radzi, co robić
NRPiP rekomenduje zgłaszanie złego szeregowania pracowników do PIP Fot. PTWP
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydała stanowisko ws. nieprawidłowości przy szeregowaniu pielęgniarek i położnych po wprowadzeniu ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
  • Samorząd wyjaśnia, iż wysokość wynagrodzenia jest wypadkową m.in. wykształcenia, którego nie da się obniżyć poprzez twierdzenie, iż nie jest ono wymagane
  • NRPiP rekomenduje, aby wszystkie przypadki niestosowania się pracodawców do postanowień ustawy zgłaszane były do Państwowej Inspekcji Pracy

NRPiP: pracodawca nie jest uprawniony do odmowy uznania kwalifikacji

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydała stanowisko, w którym podkreśla, że "z niepokojem obserwuje przypadki nieprawidłowości w sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych o różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacji".

- Nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości, że pielęgniarkom i położnym, które posiadają dodatkowe kwalifikacje, jak specjalizacje, tytuł magistra pielęgniarstwa lub położnictwa należy przyznać współczynnik pracy 1,02 lub 1,29. I nie można dokonać wypowiedzenia zmieniającego po to, aby zastosować współczynnik pracy 0,94 w miejsce 1,02 i 1,29 uznając, że pracodawcy nie są potrzebne większe kwalifikacje. Byłoby to wbrew założeniom ustawodawcy oraz zasadom logicznego myślenia - tłumaczy NRPiP.

Samorząd pielęgniarek i położnych wyjaśnia, iż wysokość wynagrodzenia jest wypadkową m.in. wykształcenia, którego nie da się obniżyć poprzez twierdzenie, iż nie jest ono wymagane.

Rada podkreśla, że pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnej, arbitralnej odmowy uznania kwalifikacji pielęgniarek i położnych w celu uniknięcia zaszeregowania pracowników do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy, a wypowiedzenia zmieniające dokonywane przez kierowników podmiotów leczniczych są nieważne, jako mające na celu obejście ustawy.

W stanowisku przypomniano również, że wprowadzone od 1 lipca podwyżki przysługują wszystkim pielęgniarkom i położnym pozostającym w stosunku pracy w podmiocie leczniczym, w tym również osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim (ojcowskim).

Co zrobić w przypadku wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy czy płacy?

NRPiP wyjaśnia, że pielęgniarka i położna, która otrzyma wypowiedzenie zmieniające warunki pracy czy płacy ma prawo:

  • odmówić zaproponowanych, nowych warunków pracy i płacy;
  • przez okres wypowiedzenia należy jej się dotychczasowe wynagrodzenie;
  • dochodzić odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, gdy nie przyjmie nowych warunków;
  • dochodzić odprawy w związku z tym, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących pracodawcy;

- Ale także ma prawo żądać uznania wypowiedzenia zmieniającego za nieważne na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest bowiem nieważna. Nieważna jest też czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego - podkreśla NRPiP.

Samorząd pielęgniarski zaleca zgłaszanie nieprawidłowości do PIP

Wyjaśnia też, że "ustawa nie przyznaje podmiotom leczniczym uprawnienia do finansowego i zawodowego degradowania w myśl jednostronnego decydowania, jakie kwalifikacje są wymagane na danym stanowisku".

- A jeśli tak, to skoro do wejścia w życie ustawy pielęgniarka i położna otrzymywała wynagrodzenie odpowiadające jej wykształceniu, to po jej wejściu nie ma żadnego powodu, aby stan powyższy uległ zmianie. Gdy tak się jednak stanie, jest to działanie mające na celu obejście ustawy - tłumaczy Rada.

W wydanym stanowisku NRPiP rekomenduje, "aby wszystkie przypadki niestosowania się pracodawców do postanowień ustawy zgłaszane były do właściwej ze względu na miejsce wykonywania pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej - do właściwego podmiotu tworzącego".

Pełna treść stanowiska NRPiP do pobrania poniżej.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum