×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Pięć komunikatów NFZ dla szpitali, przychodni i aptek. Leczenie, recepty, rozliczenia

Autor: JPP • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia14 marca 2022 14:05

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował pięć ważnych komunikatów w sprawie leczenia i finansowania świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Jest tu informacja o refundacji recept, lista darmowych świadczeń oraz wskazówki, jak weryfikować osoby uprawnione do opieki. Ponadto NFZ wyjaśnia, jak placówki mają rozliczać z pomocy obywatelom Ukrainy.

Pięć komunikatów NFZ dla szpitali, przychodni i aptek. Leczenie, recepty, rozliczenia
chodźcy z Ukrainy na peronach Dworca Głównego PKP w Przemyślu PAP/Darek Delmanowicz
 • Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował pięć ważnych komunikatów w sprawie leczenia i finansowania świadczeń dla uchodźców z Ukrainy
 • To wytyczne do specustawy, która weszła w życie 12 marca 2022 roku z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku
 • Jak przypomina NFZ przyznaje ona prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji
 • W komunikatach są wytyczne dotyczące refundacji recept. Jak wyjaśnia NFZ recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN
 • Ponadto jest tu też informacja, jak przepisy specustawy mają się do POZ oraz jak ma wyglądać sprawozdawczość świadczeń medycznych udzielanych uchodźcom

Pięć ważnych komunikatów NFZ dla szpitali, przychodni i aptek. Leczenie i recepty

14 marca NFZ opublikował pięć ważnych komunikatów w sprawie leczenia i finansowania świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.

To praktyczne wyjaśnienie przepisów, które zawarto w specustawie dotyczącej pomocy dla Ukraińców. Fundusz wyjaśnia, jak rozliczać świadczenia medyczne udzielane uchodźcom, jak weryfikować osoby uprawnione, ale też do których świadczeń obywatele Ukrainy są uprawnieni. Ponadto jest tu szczegółowa informacja dotycząca refundacji i realizacji recept.

Komunikat nr 1. Komu przysługuje prawo do świadczeń i co jest na liście?

Kto jest uprawniony do świadczeń medycznych na gruncie przepisów specustawy?

Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych, obejmuje:

 • obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 • nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 • obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
 • członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,
  - którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

- Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b - dodaje w komunikacie NFZ>

Zastrzeżono również, że "uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu".

NFZ wyjaśnia, że do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Do jakich świadczeń mają prawo uchodźcy z Ukrainy?

Osoby uprawnione mają - jak wskazuje NFZ - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych w Polsce, na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osoby ubezpieczone w Polsce. Przysługuje im również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.

Wyjątkiem są: leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą, zwrot środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.

 • Uchodźcom przysługują także świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.
 • Dzieciom przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.)

- Wszystkie świadczenia wymienione w podpunktach a-d są udzielane uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia - dodają przedstawiciele NFZ.

NFZ wyjaśnia również, kiedy obywatele Ukrainy tracą uprawnienia do darmowych świadczeń. Stanie się tak, gdy wyjadą z Polski na dłużej niż miesiąc.

Jak postępować z osobami, których nie obejmuje specustawa?

Od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382, która stwierdza istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE, i wprowadza tymczasową ochronę osób wymienionych w pkt. 4.1.

Decyzją są objęci:

 • obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin,
 • obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin,
 • obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

Komunikat nr 2. Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych

PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.:

 • paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 • zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
 • dowodu osobistego,
 • prawa jazdy,
 • aktu małżeństwa,
 • aktu urodzenia,
 • innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:

 • specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy
 • e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej)
 • wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL)

Komunikat nr 3. Sprawozdawczość świadczeń medycznych 

- Świadczenia udzielone osobom uprawnionym należy sprawozdać przez komunikaty sprawozdawcze NFZ (konkretnie komunikat SWIAD), najwcześniej łącznie z rozliczeniem świadczeń z marca 2022 roku - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Komunikat nr 4: Podstawowa Opieka Zdrowotna a przepisy specustawy

 • Osoba uprawniona jest traktowana, jak pacjent spoza listy aktywnej POZ
  Osoba uprawniona do świadczeń z mocy specustawy może korzystać z opieki POZ na zasadach osoby spoza listy aktywnej danego świadczeniodawcy.
 • Sprawozdawanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ, udzielanych na podstawie specustawy. Świadczenia udzielone osobom uprawnionym na podstawie specustawy, w tym udzielone od 24 lutego do 11 marca 2022 roku, należy sprawozdać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.), z zastosowaniem komunikatów sprawozdawczych NFZ, najwcześniej łącznie z rozliczeniem świadczeń z marca 2022 roku.

Komunikat nr 5. Recepty i refundacja recept 

Refundacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne a przepisy specustawy

 • Refundowane recepty i wyroby medyczne przysługują osobom uprawnionym z mocy specustawy (wymienionych w KOMUNIKACIE NR 1), na analogicznych zasadach, jak ubezpieczonym.
 • Dokumenty na podstawie, których potwierdza się prawo do świadczeń oraz tożsamość osoby uprawnionej na mocy specustawy, zostały wymienione w KOMUNIKACIE NR 2.

Podstawowe zasady wystawiania recept:

 • aby udzielić świadczenia rzeczowego (zaordynowanie leku przez wypisanie recepty) należy zweryfikować uprawnienie pacjenta i odnotować to uprawnienie w dokumentacji medycznej.
 • zasady wystawiania recept są tożsame do zasad dla obywateli UE z prawem do świadczeń z zastrzeżeniem identyfikatora, który przyjmie wartość zależną od dokumentu, którym osoba uprawniona z mocy specustawy będzie się legitymowała.
 • recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości może być wystawiona w przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia warunki dot. rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość.

Recepty. To ważne:

 • Recepta wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN.
 • Osoba uprawniona z mocy specustawy, która nie ma nadanego specjalnego numeru PESEL, której receptę elektroniczną wystawia osoba uprawniona w Polsce, powinna otrzymać wydruk informacyjny z naniesionym kluczem dostępu dodatkowo przedstawionym w postaci kodu kreskowego, który pozwoli osobie realizującej receptę na odczytanie recepty z elektronicznej platformy SIM (P1).

Podstawowe zasady realizacji recept

 • Realizacja recept wystawionych z kodem IN dla osób uprawnionych z mocy specustawy odbywa się analogicznie, jak w przypadku obywateli UE z prawem do świadczeń, z zastrzeżeniem braku obowiązku posiadania karty EKUZ lub poświadczenia NFZ.
 • nie ma potrzeby kopiowania/skanowania dokumentu potwierdzającego uprawnienia

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum