PAP/Rynek Zdrowia | 24-05-2013 09:51

Pharmena: wpływy z emisji akcji na badania kliniczne leku

Pharmena zapowiada emisję akcji serii D. Oferta publiczna spółki obejmuje 1 759 010 akcji, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna została ustalona na 7,5 zł.

Zarząd Pharmeny przewiduje, że wpływy netto z emisji akcji serii D wyniosą ok. 12,8 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Pharmena poinformowała, że środki z emisji zamierza wykorzystać na finansowanie prowadzonych przez spółkę zależną - Cortria Corporation dalszych badań klinicznych przeciwmiażdżycowego leku 1-MNA w zakresie II fazy. Szacowany budżet to ok. 12,8 mln zł.

"Środki wykorzystane będą na opłacenie przygotowania i przeprowadzenia badań klinicznych, działalność operacyjną związaną z wytworzeniem nowej własności intelektualnej oraz utrzymanie ochrony patentowej 1-MNA" - napisano.

Pharmena poinformowała, że jej strategia rozwoju obejmuje trzy obszary, tj. prowadzenie badań klinicznych nad lekiem przeciwmiażdżycowym, produkcję dermokosmetyków oraz wdrożenie na rynek suplementu diety opartego o substancję 1-MNA.

Spółka zamierza osiągnąć skokowy wzrost wartości krajowej sprzedaży dermokosmetyków. Planuje ekspansję terytorialną, systematyczny rozwój kanałów dystrybucji oraz wprowadzania do obrotu nowych produktów. Docelowo zamiarem spółki jest osiągniecie w obszarze dermatologii rentowności sprzedaży brutto oscylującej w granicach 70 proc. w roku 2013, 73 proc. w roku 2014 oraz 76 proc. w roku 2015.

Spółka poinformowała, że lek przeciwmiażdżycowy oparty o substancję 1-MNA znajduje się w fazie II badań. Docelowo, celem spółki jest komercjalizacja projektu leku 1-MNA jednemu z globalnych koncernów farmaceutycznych, który bezpośrednio zajmie się dalszym procesem badań i rejestracją leku.

Spółka podała w prospekcie, że wypłata dywidendy w najbliższych dwóch latach obrotowych zależeć będzie od poziomu wypracowanego przez spółkę zysku oraz jej potrzeb na środki obrotowe związane z planowanym rozwojem.

Oferta publiczna spółki obejmuje 1.759.010 akcji serii D, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcjonariuszom spółki za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. na 8 stycznia 2013 r przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych akcji serii D, cztery jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia jednej akcji serii D.

Zapisy będą przyjmowane od 5 do 19 czerwca, w dniach 5-14 czerwca notowane będą jednostkowe prawa poboru. Na 28 czerwca zaplanowano przydział akcji oferowanych objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Od 1 do 4 lipca przyjmowane będą zapisy na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru. Oferującym jest DM Prospectus.