Pacjent zasypia w publicznym ZOZ-ie, a budzi się w spółce prawa handlowego...

Autor: Wojciech Kuta/Rynek Zdrwia • • 11 maja 2009 07:02

Cele, warunki, zasady i koszty udziału w rządowym planie B, zakładającym przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego, były najważniejszymi problemami dyskutowanymi podczas niedawnej konferencji w Szczecinie zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Pacjent zasypia w publicznym ZOZ-ie, a budzi się w spółce prawa handlowego...

Przedstawiciele resortu zdrowia oraz eksperci współpracujący z ministerstwem odpowiadali m.in. na pytania dyrektorów szpitali i samorządowców dotyczące szczegółów procedur związanych z likwidacją SPZOZ-u, przejmowaniem zobowiązań, a także wyceną majątku zakładu opieki zdrowotnej, wnoszeniem wkładów do przyszłej spółki oraz cesją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że przekształcenie publicznego ZOZ-u w spółkę wymaga czasu (średnio cały proces trwa około roku) oraz środków finansowych – nie tylko z budżetu państwa, ale i samorządów. Przypominano także, że rządowa uchwała zakłada przekształcenie SPZOZ-u w spółkę wyłącznie poprzez wcześniejszą likwidację publicznego zakładu.

Mec. Jarosław Kowalewski z kancelarii prawnej współpracującej z resortem zdrowia wyliczał główne cele przekształceń SPZOZ-ów w spółki: – Przejrzysty nadzór właścicielski, efektywne zarządzanie, dyscyplina finansowa. Nie chodzi więc jedynie o proste oddłużenie, ale o stworzenie warunków do rozwoju placówki działającej w formie spółki – mówił mec. Jarosław Kowalewski.

– Spółki powołane przez samorząd przede wszystkim mają realizować cele publiczne. Powinny się przy tym bilansować. Zysk nie jest więc głównym celem ich działalności, choć oczywiście nie jest czymś nagannym... – stwierdziła Dagmara Korbasińska, zastępca dyrektora departamentu organizacji ochrony zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

Za co płaci budżet, a za co nie

Marek Hok, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, zaznaczył, że zadłużenie szpitali, dla których organem założycielskim jest samorząd tego województwa, zostało praktycznie zniwelowane, a wszystkie jednostki mają finansową płynność.

– Jesteśmy za przekształceniami ZOZ-ów, ale nie chcemy zniweczyć trudu oddłużenia naszych szpitali – mówił marszałek Marek Hok. – Dlatego niepokoi nas, że plan B nie wskazuje źródeł finansowania najważniejszych elementów procesu likwidacyjno-przekształceniowego.

Marek Hok wymieniał niebagatelne wydatki, jakie spadną na barki samorządów komercjalizujących swoje zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. koszty:

• sporządzenia analiz medycznych i ekonomiczno-finansowych

• likwidacji placówek

• tworzenia spółek prawa handlowego

• restrukturyzacji majątkowej

Z kolei Jarosław Kowalewski przypomniał, że dotacja celowa z budżetu państwa w ramach planu B obejmie:

• zobowiązania publiczno-prawne SPZOZ (na dzień 31 grudnia 2008 r.) przejęte przez samorządy

• zobowiązania cywilnoprawne umorzone wskutek ugody

• przejęte przez samorząd kredyty bankowe zaciągnięte przez SP ZOZ na restrukturyzację zobowiązań z lat 1999-2004.

• koszt sporządzenia oceny praz propozycji restrukturyzacji i spłaty zobowiązań przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

• koszt sporządzenia przez NFZ oceny analizy możliwych przychodów nowo powstałego NZOZ-u.

Kiedy wojewoda odmówi

Jednym z warunków uczestnictwa w programie B jest skierowanie do wojewody wniosku o objęcie tymże programem. Co zatem dzieje się w sytuacji, kiedy wojewoda odmówi?

– Wojewoda ocenia zamierzenia, w tym biznesplan przygotowany przez jednostkę samorządu terytorialnego – mówi Dagmara Korbasińska. – Jeżeli ta ocena jest pozytywna, samorząd dostaje od wojewody odpowiednią informację, będącą jednocześnie gwarancją otrzymania środków.

– Wojewoda ocenia wnioski pod względem formalnym, a merytoryczna ocena należy do NFZ i Banku Gospodarstwa Krajowego – dodała dyrektor Korbasińska. – Jeśli z przyczyn formalnych wniosek spotka się z odmową wojewody, nadal można taką dokumentację uzupełnić, skorygować.

Odmowa wojewody nie zamyka więc drogi do udziału w programie – nie jest decyzją administracyjną i nie podlega odwołaniu, ale po poprawieniu wniosku może on być ponownie rozpatrzony.

Wycena majątku, VAT i inne podatki

Istotną kwestią w procesie przekształcania SPZOZ- u jest aport wnoszony do majątku nowej spółki przez samorząd. Po konsultacjach społecznych rząd zdecydował, iż podatek VAT od wnoszonego aportu, będzie zwracany samorządowi w ramach dotacji z budżetu państwa.

Nie będzie natomiast zwracany podatek od czynności cywilono-prawnych (0,5 proc. wartości przedmiotu umowy).

– Nie jest także przewidywane odroczenie terminu płatności podatku dochodowego nowo powstałym spółkom – stwierdziła Dagmara Korbasińska.

– Pewnym ułatwieniem dotyczącym wyceny majątku SPZOZ-u jest to, że nie musi jej dokonywać biegły rewident. Wystarczy rzeczoznawca majątkowy – mówił mec. Kowalewski. – Z drugiej strony brakuje na naszym rynku specjalistów od wyceny majątku placówek medycznych. W grę bowiem wchodzi nie tylko wartość księgowa samego zakładu, ale też jego wartość niematerialna, obejmująca renomę, opinię pacjentów itp.

Cesja kontraktu

Dyskusję wywołała też kwestia ciągłości kontraktu oraz momentu, od którego spółka faktycznie funkcjonuje.

– Na tym samym majątku nie mogą pracować dwa podmioty – wyjaśniają eksperci. – Najpierw SPZOZ musi, po przejściu procedury likwidacyjnej, zostać wykreślony z rejestru, a dopiero potem spółka może funkcjonować na majątku byłego już ZOZ-u.

– W naszym przypadku 31 grudnia 2008 r. został wykreślony SP ZOZ, a od 1 stycznia 2009 r. była zarejestrowana spółka, korzystająca z majątku przekazanego aportem przez samorząd. To samo dotyczy kontraktu. Natomiast środki z nadlimitów po 1 stycznia br. trafiły do właściciela spółki, czyli samorządu – tłumaczył Krzysztof Lis, starosta powiatu szczecinieckiego.

– Cesja kontraktu na świadczenia możliwa jest jednak tylko za zgodą NFZ – przypomniał Jarosław Kowalewski.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum