PPOZ/Rynek Zdrowia | 08-01-2015 14:29

PPOZ o zakończeniu protestu lekarzy

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia z ulgą przyjmuje informacje o zakończeniu protestu części lekarzy rodzinnych skupionych w Porozumieniu Zielonogórskim i powrocie tych lekarzy do pacjentów - czytamy w oświadczeniu PPOZ.

Równocześnie z zadowoleniem przyjmujemy fakt zaakceptowania przez PZ ostatecznie podobnego wzrostu nakładów finansowych na podstawową opiekę zdrowotną (POZ) w roku 2015, jak uzyskany w grudniu przez PPOZ.

Przypominamy, że PPOZ w grudniu 2014 roku wynegocjował i podpisał stosowne porozumienie z Ministrem Zdrowia i NFZ o wzroście nakładów na POZ o 1,1 mld zł.

Jednocześnie informujemy, że wzrost ten nie musi być na tym etapie realizacji planu finansowego wpisany w plan finansowy NFZ w pozycji ”koszty świadczeń zdrowotnych: podstawowa opieka zdrowotna”. Najważniejszym czynnikiem jest bowiem jego zapisanie w umowach, a na zmianę planu NFZ ma jeszcze czas. Niewątpliwie do końca roku 2015 środki te do planu będą wprowadzone.

Przypominamy, że PPOZ już w grudniu uzgodniło z MZ i NFZ konieczność podjęcia prac zmierzających do zmiany ważnych dla POZ zapisów ustawowych. Udział w takich pracach uznał za istotne również PZ - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Bożenę Janicką, prezes PPOZ.

Czytaj też: PPOZ tłumaczy co dokładnie wynegocjowało z ministerstwem