PPOZ/Rynek Zdrowia | 31-10-2018 13:18

PPOZ o rozliczaniu świadczeń pielęgniarek i położnych

Jak twierdzi PPOZ wzrost kwot na podwyżki w POZ jest trudny do zaplanowania. Zdaniem lekarzy i świadczeniodawców skupionych PPOZ komunikat opublikowany przez NFZ dotyczący "Zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne", powinien być uzupełniony o dodatkowe zapisy.

Podstawowa opieka zdrowotna jest w rozliczeniach potraktowana inaczej niż szpitale i AOS. FOT. Produnis/Wikimedia Commons

Jak przekonuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, NFZ powinien uzupełnić komunikat "Zasady rozliczania świadczeń pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej", bowiem przedstawione w nim naliczenia całkowicie odbiegają od rozliczeń w szpitalach i AOS. 

"Podstawowa opieka zdrowotna we wskazanych rozliczeniach - pomimo porozumienia z Ministrem Zdrowia oraz zebrania przez NFZ informacji o etatach pielęgniarek, położnych (zarówno tych deklaracyjnych, jak i bez deklaracji, czyli pielęgniarek praktyki) - jest zupełnie inaczej potraktowana co do wartości podwyżek, które wynikają wprost z ilości deklaracji, nie zapewniając tym samym stałych kwot z NFZ na podwyżki wskazywane w porozumieniu" - stwierdza Bożena Janicka w piśmie do prezesa NFZ.

Dodaje: "Podkreślamy, wzrost ten jest zmienny, niestały i trudny do zaplanowania".

Ponadto Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się do prezesa NFZ z prośbą o interwencję w oddziałach NFZ, które informują pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, również pielęgniarki praktyki, o kwotowych podwyżkach wynikających z porozumienia z Ministrem Zdrowia, a nie z faktycznych wyliczeń z posiadanych deklaracji w oparciu o które płaci NFZ.