Rynek Zdrowia | 27-06-2017 14:41

PPOZ: konieczny pilny wzrost finansowania medycyny rodzinnej

Wzrost finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, w świetle planowanych zmian systemowych: sieci szpitali i rosnących zadań dla poz, jest pilny i konieczny - podkreślają lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. NFZ swoją decyzję o przeznaczeniu większych środków na POZ uzależnia od stanowiska ministra finansów, które nie zostało dotychczas określone.

Fot. archiwum

Propozycje PPOZ dotyczą zmian warunków zawarcia i realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od 1 lipca bieżącego roku

Podczas rozmów w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia, które odbyły się w 17.05.2017 oraz 9.06.2017 - Andrzej Jacyna, p.o. prezesa NFZ, przyznał, że rozważa propozycje zwiększenia finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, ale czeka na decyzję ministra finansów.

W piątek, 23 czerwca NFZ poinformował, że nie może zaoferować wzrostu finansowania świadczeń w zakładanym terminie, gdyż nie ma pozytywnej opinii Ministra Finansów: - Uwzględniając powyższe oraz konieczność wdrożenia w życie zmian przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzających od 1. 10. 2017 roku „sieć szpitali“, decyzję o wzroście finansowania świadczeń poz mogę podjąć jedynie w sytuacji pewności wzrostu nakładów na świadczenia, znajdującego odzwierciedlenie w zmianie planu finansowego Funduszu - wyjaśnił w oficjalnym piśmie Andrzej Jacyna, p.o prezesa NFZ.

Prezes wyraził jednocześnie chęć kontynuacji rozmów w sprawie wzrostu finansowania świadczeń poz ponad poziom przewidziany w aktualnym planie finansowym.

- Mając na uwadze informacje NFZ o braku decyzji ministra finansów, a tym samym braku pozytywnej opinii co do zmiany planu finansowego, odbieramy to jako niejasność finansową w zakresie POZ, która wymaga czasu do uregulowania. Oczekując na kolejne rozmowy, informujemy, iż aneksujemy obecne umowy do 30 września 2017 roku - mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.