PPOZ do prezesa NFZ: To jednostronne zerwanie negocjacji

Autor: JJ • Źródło: Rynek Zdrowia06 grudnia 2022 17:45

Świadczeniodawcy skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia są zaskoczeni stanowiskiem Filipa Nowaka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który dziękując za prowadzone rozmowy,jednostronnie zamyka dalsze planowane negocjacje.

PPOZ do prezesa NFZ: To jednostronne zerwanie negocjacji
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia nie uznaje zamknięcia negocjacji przez NFZ ws. finansowania POZ. Fot. Shutterstock
 • Zrzeszeni w PPOZ świadczeniodawcy zaskoczeni są stanowiskiem prezesa NFZ, który jednostronnie zamknął dalsze negocjacje w sprawie umów z lekarzami rodzinnymi
 • „Za skutki finansowe własnych przedsiębiorstw odpowiadamy własnymi, rodzinnymi budżetami. Podjęcie decyzji o podpisaniu umów na dalszą działalność wymaga oceny finansowego ryzyka! Bez takiej oceny decyzji o podpisaniu umów podjąć nie możemy!” – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ
 • Zdaniem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotychczasowe ustalenia z NFZ nie uwzględniają postulowanej waloryzacji wartości kontraktów o poziom inflacji, która obecnie w ochronie zdrowia wynosi ona ok. 20 proc.
 • POZ-ty nie mają asekuracji budżetu państwa ani budżetu samorządu terytorialnego dlatego muszą z wyprzedzeniem wieloletnim ocenić ryzyko finansowe podpisywanych przez siebie umów i wnoszą do prezesa NFZ o odpowiedź na szereg postawionych pytań – podkreśla prezes PPOZ

Konieczna jest ocena finansowego ryzyka

– Opiekujemy się zdrowiem milionów Polaków i zatrudniamy ogromne rzesze pracowników. Za skutki finansowe własnych przedsiębiorstw odpowiadamy własnymi, rodzinnymi budżetami. Podjęcie decyzji o podpisaniu umów na dalszą działalność wymaga oceny finansowego ryzyka! Bez takiej oceny decyzji o podpisaniu umów podjąć nie możemy! – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ, w piśmie do Prezesa NFZ, wnosząc o odpowiedzi na przedstawione pytania.

W piśmie przesłanym do świadczeniodawców PPOZ Filip Nowak, Prezes NFZ „dziękując za wartościowe propozycje dotyczące usprawniania organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej” poinformował o planach wdrożenia zarządzeniem wzmocnienia podmiotów leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej realizujących zadania na terenach wiejskich, o wprowadzeniu zmian dotyczących wysokości współczynników korygujących stawkę kapitacyjną w wybranych grupach wiekowych, a także o zmianie w finansowaniu i zasadach rozliczania świadczeń udzielanych pacjentom z wielochorobowością (zgodnie z propozycją NFZ)”.

„W związku z tym, że propozycje środowiska świadczeniodawców POZ zostaną wdrożone w stosownych przepisach zawartych w zarządzeniu Prezesa NFZ, należy uznać, że temat naszych spotkań eksperckich został wyczerpany” – dodano w piśmie.

Zamknięcie negocjacji?

Jak zauważa Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, zawarte w piśmie stanowisko Prezesa NFZ jednostronnie zamyka dalsze negocjacje.

- Najwidoczniej poczynione z przedstawicielami Federacji PZ ustalenia zostały uznane za korzystne dla NFZ. Inna jest jednak ich ocena przez lekarzy zrzeszonych w PPOZ. Nie uwzględniają one bowiem postulowanej waloryzacji wartości kontraktów o poziom inflacji. Obecnie w ochronie zdrowia wynosi ona ok. 20 procent. Jednocześnie pragnę zauważyć, że do chwili obecnej nie otrzymałam wszystkich informacji, o które występowałam – stwierdza Bożena Janicka.

Wnosi też o udzielenie przez NFZ wyczerpujących odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki był koszt finansowania wskaźnika 3,2 w poszczególnych przedziałach wiekowych w latach 2021 i 2022?
 • Jaka jest projekcja skutków finansowych na drugie półrocze 2023 roku dla nowego wskaźnika ( za 1,2,3 i 4 grupę chorobową) na podstawie obecnej sprawozdawczości prowadzonej przez świadczeniodawców POZ dla tychże schorzeń?
 • Jakie skutki finansowe będzie miało zmniejszenie ilości rozpoznań chorób przewlekłych wg ICD-10 z 75 do zaledwie 33 od drugiego półrocza 2023?
 • Od kiedy dostępna będzie aplikacja umożliwiająca okodowywanie pacjentów chorych przewlekle w zakresie planowanych zmian (dodatki za każdą grupę chorobową)? Wskazujemy, iż stan na dzień 1.07.2023 roku będzie weryfikacją wsteczną 6 miesięcy, czyli aplikacja winna umożliwiać okodowywanie w 4 grupach chorobowych już od stycznia 2023 roku?
 • Jaki był powód niewielkiego zwiększenia stawki bazowej jedynie w dwóch przedziałach wiekowych? Dlaczego przedział wiekowy od 0 do 2 lat nie jest finansowany wskaźnikiem 3,2, o co wcześniej postulowałam?
 • Z treści zawartego z PZ porozumienia wynika, że stawka ryczałtowa na koordynatora w wysokości 6 500 zł przewidziana jest jedynie do końca 2023 roku. Jak będzie zatem finansowany koordynator w 2024 roku?
 • Co jest przyczyną tego, że umowy mają być zawarte na okres 27 miesięcy? Co planuje się od 1.04.2025r?

„Świadczeniodawcy PPOZ nie tylko opiekują się zdrowiem milionów Polaków. Są także pracodawcami dla niemałej rzeszy zatrudnianych pracowników medycznych i administracyjnych. Za skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji dotyczących ich własnych przedsiębiorstw odpowiadają własnymi, rodzinnymi budżetami. Nie mają asekuracji budżetu państwa ani budżetu samorządu terytorialnego. Dlatego muszą z wyprzedzeniem wieloletnim ocenić ryzyko finansowe podpisywanych przez siebie umów” – czytamy w stanowisku PPOZ

- Przekazanie informacji, o które się zwracamy, pozwoli świadczeniodawcom podjąć świadomą decyzję podpisania lub niepodpisania dalszej umowy z NFZ – stwierdza w piśmie do prezesa NFZ Bożena Janicka.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum