PMR/Rynek Zdrowia | 25-05-2015 13:41

PMR: prognozy dla ubezpieczeń na rynku prywatnej opieki zdrowotnej

W latach 2015-2020 polski rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie rósł w tempie około 7% średniorocznie, a ubezpieczenia zdrowotne będą najszybciej rozwijającym się segmentem rynku - wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020.

Dynamika rynku prywatnej opieki medycznej będzie wzrastać w kolejnych latach, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej.

Mimo nieco niższych niż we wcześniejszych latach dynamik wzrostu rynku abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2017-2020, wzrost całkowitego rynku prywatnej opieki zdrowotnej nie zostanie zatrzymany, głównie za sprawą silnej dynamiki przewidywanej dla wydatków ponoszonych przez pacjentów z własnej kieszeni właśnie w tych latach - podaje PMR w materiale prasowym.

Jak prognozuje PMR, pomimo szybkiego rozwoju segmentu ubezpieczeń zdrowotnych, na rynku prywatnej opieki medycznej w najbliższych latach nadal będą dominowały usługi abonamentowe. Rozwojowi tego sektora sprzyja brak mocnych perspektyw dla segmentu ubezpieczeń zdrowotnych. Dlatego też w najbliższych latach rozwojowi usług abonamentowych nie powinien zagrozić plan wejścia firm ubezpieczeniowych w sektor opieki zdrowotnej.

W latach 2015-2016, w sytuacji braku prawnych uwarunkowań rynku oraz niskiej bazy największy wpływ na rozwój rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych będą miały czynniki makroekonomiczne. Dopóki rynek ubezpieczeń nie nasyci się, czynniki makroekonomiczne będą na niego wpływać w największym stopniu.

Lata 2017-2020 to także okres dobrych prognoz makroekonomicznych. Należy spodziewać się wtedy osiągnięcia przez rynek pewnej stabilizacji i częściowego uniezależnienia się od czynników makroekonomicznych. Dlatego, mimo prognoz, które przewidują dalszy spadek bezrobocia w analizowanym okresie, nasycenie rynku spowoduje wtedy wyhamowanie dynamiki jego wzrostu. 

W dwucyfrowym tempie będą rozwijały się usługi FFS (fee-for-service, świadczenia płatne bezpośrednio z własnej kieszeni). W obliczu niedoboru podaży usług publicznej służby zdrowia i rosnących kolejek do specjalistów w ramach abonamentów medycznych lub DUZ oraz braku perspektyw na rozwiązanie tych problemów, rośnie chęć Polaków (zwłaszcza tych zamożniejszych) do prywatnego opłacania wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu i usług rehabilitacyjnych - wynika z wniosków raportu PMR.