PMR o wzroście rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Autor: KL,PMR/Rynek Zdrowia • • 13 lipca 2011 12:43

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w naszym kraju wzrósł w ostatnim roku o około 4 proc. rok do roku i osiągnął wartość 28,8 mld zł. W 2013 r. segment ten będzie wart 34,4 mld zł - wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR.

PMR o wzroście rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
Na wartość rynku składają się opłaty za leki i sprzęt medyczny, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie, ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta, opłaty w szarej strefie, abonamenty oferowane przez firmy medyczne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta.

- W 2010 r., z powodu negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego, wszystkie segmenty rynku prywatnej opieki zdrowotnej odnotowały niższą dynamikę wzrostu niż w 2009 r. Warto jednak podkreślić, że dla wszystkich segmentów była to dynamika dodatnia. Najszybciej rosły segmenty abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych, natomiast najniższą dynamikę zanotował segment opłat za leki i sprzęt medyczny - mówi Agnieszka Skonieczna, analityk rynku farmaceutycznego PMR i współautorka raportu.

Zdaniem ekspertów w latach 2011-2013 rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce będzie rozwijał się w tempie około 6 proc. Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym nie przyniesie jednak rewolucyjnych zmian.

Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania nie pozwolą - wbrew oczekiwaniom - na przeprowadzenie efektywnej reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce i nie dadzą bodźca do rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Głównym celem ustawy jest bowiem w pierwszej kolejności zabezpieczenie praw pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, a dopiero później stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum