Otyłość olbrzymia: zmiany w programie pilotażowym. Od 17 sierpnia zmiany w zarządzeniu NFZ

Autor: oprac. SzB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia16 sierpnia 2022 20:00

17 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ws. programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Otyłość olbrzymia: zmiany w programie pilotażowym. Od 17 sierpnia zmiany w zarządzeniu NFZ
NFZ wprowadza zmiany w programie pilotażowym związanym z otyłością olbrzymią. Fot. Shutterstock
  • 16 sierpnia opublikowano zmienione zarządzenie prezesa NFZ ws. programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, czyli 17 sierpnia 
  • Zmiany "mają na celu poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach pilotażu oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczestników, jak i realizatorów pilotażu w zakresie oczekiwań dotyczących rehabilitacji leczniczej"

Program pilotażowy ws. kompleksowej opieki nad pacjentami z otyłością olbrzymią. NFZ wprowadza zmiany

We wtorek 16 sierpnia Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie Prezesa NFZ, zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, czyli 17 sierpnia.

Wprowadzane zmiany obejmują:

  1. w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Cykl terapeutyczny rehabilitacji leczniczej (przed-i pooperacyjnej) trwa w przypadku: 1) fizjoterapii ambulatoryjnej -10 dni; 2) rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym - 20 dni; 3) rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych -20 dni.”;
  2. w § 17 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) po zakończeniu okresu realizacji programu pilotażowego w przypadku uzyskania wskaźnika pomiaru dotyczącego późnych powikłań (w skali CD III-IV) (średnia) - stosuje się współczynnik korygujący1,2 - wartość korygowana jest w odniesieniu do wartości punktowej modułu II Leczenie zabiegowe - stanowi jednorazową kwotę dla świadczeniodawcy (kod zakresu świadczeń 18.4500.004.02).”;
  3. załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do nowego zarządzenia.

- Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 sierpnia 2022 r - czytamy. 

Określono także termin, w którym oddziały wojewódzkie NFZ będą obowiązane do weryfikacji spełniania przez świadczeniodawców warunków wymaganych do realizacji programu pilotażowego. Chodzi o 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

- Powyższe działania mają na celu poprawę jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach pilotażu oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczestników, jak i realizatorów pilotażu w zakresie oczekiwań dotyczących rehabilitacji leczniczej i stanowią realizację celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - możemy przeczytać w uzasadnieniu zmiany tego zarządzenia. 

Pełna treść zarządzenia jest dostępna na stronie NFZ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum