Oświadczenie ZUS w sprawie sytuacji szpitala w Pabianicach

Autor: Bankier.pl/Rynek Zdrowia • • 24 kwietnia 2009 19:11

Na początku kwietnia Konto Szpitala Miejskiego im. E. Biernackiego w Pabianicach po raz kolejny zostało zablokowane przez komornika na wniosek 12 wierzycieli, w tym ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poczuł się wywołany do tablicy i złożył oświadczenie, w którym stwierdza, że mając na uwadze szczególny charakter Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. E. Biernackiego w Pabianicach oraz jego sytuację finansową, od dłuższego czasu starał się wspierać działania szpitala w zakresie spłaty zadłużenia z tytułu składek i wielokrotnie zwalniał spod egzekucji kwoty niezbędne do wykonania podstawowych zadań statutowych Szpitala, m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów medycznych, leków, odczynników, sprzętu jednorazowego oraz wyrażał zgodę na zawieszenie postępowania egzekucyjnego na warunkach uwzględniających możliwości finansowe Szpitala. ZUS w oświadczeniu dodaje, że szpital każdorazowo nie wywiązywał się z przyjętych ustaleń.

ZUS w oświadczeniu podkreśla ponadto, że szpital oprócz zobowiązań z tytułu składek posiada również zadłużenie wobec innych wierzycieli, w tym wobec spółki ELECTUS, której wierzytelności wobec szpitala są znacząco wyższe. W przeciwieństwie do wierzycieli cywilnoprawnych jednak  ZUS, związany przepisami prawa dotyczącymi przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek, nie ma możliwości swobodnego zawierania porozumień w tym zakresie.

ZUS przypomniał również w oświadczeniu, że 28 stycznia 2009 r. pomiędzy szpitalem a spółką Electus zostało zawarte porozumienie w sprawie warunków spłaty zobowiązań przewidujące, m.in. ustanowienie zastawów rejestrowych na wierzytelnościach przysługujących szpitalowi wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomimo zastrzeżeń zgłoszonych przez Zakład w trakcie postępowania, Sąd Rejonowy w Łodzi postanowieniem, które wpłynęło do Zakładu w dniu 20 kwietnia 2009 r. orzekł o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum