Ortopedia, nowotwory gardła i krtani, zatrucia. Zmiany w ICD oraz JGP. Projekt zarządzenia NFZ

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia02 września 2021 17:00

Opublikowano projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

Ortopedia, nowotwory gardła i krtani, zatrucia. Zmiany w ICD oraz JGP. Projekt zarządzenia NFZ
Jest projekt zarządzenia Prezesa NFZ ws określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne Fot. WUM/archiwum RZ
  • Zaprzestaje się finansowania procedur medycznych ICD- 9: 84.502 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego oraz 84.503 Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych
  • Rozwiązanie dotyczy oddziałów szpitalnych o profilu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz pozostałych oddziałach szpitalnych, w których możliwe jest rozliczanie przedmiotowych procedur dla rozpoznań ICD-10 w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • Oprócz tego w załączniku nr 9 w JGP C11O Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani w rozpoznaniach nowotworów złośliwych uzupełniono listy rozpoznań ICD-10
  • w związku z opublikowanym obwieszczeniem Prezesa AOTMiT w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń szpitalnych obejmujących leczenie zatruć dla JGP: S40-S44 zaimplementowano przedmiotowe taryfy
  • Wprowadzenie w życie powyższych zmian powoduje oszczędność po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 8,4 mln

Zmiany w ICD oraz JGP. Jest projekt zarządzenia NFZ

zarządzeniu zmieniającym zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne wprowadzono następujące zmiany:

Czynniki wzrostu - rozliczanie w ramach rozpoznań ICD-10

1) w zakresie załączników do zarządzenia: nr 1a Katalog grup oraz nr 9 Charakterystyka grup usunięto JGP: H44 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego.

Zgodnie z rekomendacją nr 104/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i  Taryfikacji w  sprawie zmiany technologii medycznych z  obszaru ortopedii i  traumatologii narządu ruchu oraz sporządzonym na  jej podstawie pismem Pana Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 29 lipca 2021 r. zaprzestaje się finansowania procedur medycznych ICD- 9: 84.502 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego oraz 84.503 Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych.

Rozwiązanie dotyczy oddziałów szpitalnych o profilu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz pozostałych oddziałach szpitalnych, w których możliwe jest rozliczanie przedmiotowych procedur dla rozpoznań ICD-10 w  zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Czytaj również: Nowe zarządzenie NFZ w sprawie POZ i teleporad. To wycena dla lekarzy i pielęgniarek

Uzupełnione listy rozpoznań i zaimplementowane taryfy

Oprócz tego w załączniku nr 9 w JGP C11O Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani w  rozpoznaniach nowotworów złośliwych uzupełniono listy rozpoznań ICD-10.

2) w związku z opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń szpitalnych obejmujących leczenie zatruć dla JGP: S40-S44 zaimplementowano przedmiotowe taryfy.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z  art.  146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 z późn. zm.), zostanie poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 14 dni.

Polecamy: Flozyny na niewydolność serca bez refundacji. Pacjenci apelują do Ministerstwa Zdrowia

Oszczędności mają wynieść 8,4 mln zł

W ramach konsultacji projekt zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

Wprowadzenie w życie powyższych zmian powoduje oszczędność po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 8,4 mln.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Czytaj również: Koronawirus. Wariant Mu w Polsce. Cztery przypadki w lipcu. Wszystkie w jednym województwie

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum