Opublikowano jednolity tekst ustawy o POZ. Oto kilka istotnych założeń

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej08 grudnia 2022 14:32

7 grudnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowany jednolity  tekst ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Opublikowano jednolity tekst ustawy o POZ. Oto kilka istotnych założeń
Zgodnie z ustawą podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Fot. Adobestock
 • Zgodnie z ustawą podstawowa opieka zdrowotna stanowi miejsce pierwszego kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia
 • Ma to miejsce z wyjątkiem sytuacji, w których pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub udzielane są mu świadczenia, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • W ramach pierwszego kontaktu jest zapewniony dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podstawowa opieka zdrowotna - cele i działania

Jak czytamy w ustawie, podstawowa opieka zdrowotna ma na celu:

 • zapewnienie opieki zdrowotnej pacjentowi i jego rodzinie;
 • koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
 • ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
 • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
 • zapewnienie pacjentowi edukacji w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Opieka koordynowana a POZ

Koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia polega na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń.

Zapewnienie koordynacji leży po stronie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - lekarza POZ - we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarką POZ - i położną podstawowej opieki zdrowotnej - położną POZ. Lekarz POZ w ramach koordynacji inicjuje lub kontynuuje postępowanie diagnostyczno-lecznicze podejmowane w odniesieniu do pacjenta przez innego lekarza, w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Pielęgniarka POZ i położna POZ, w ramach współpracy z lekarzem POZ, rozpoznają warunki i potrzeby zdrowotne u świadczeniobiorcy oraz problemy pielęgnacyjne, planują i sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską, a także kontynuują postępowanie terapeutyczne zlecone przez innego świadczeniodawcę, w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze