Opozycja: ustawa o prawach pacjenta do kosza

Autor: PAP/ Rynek Zdrowia • • 28 maja 2008 14:54

- Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie nadaje się do dalszych prac, niech PO ją poprawi - domagają się posłowie opozycji zasiadający w sejmowej podkomisji zajmującej się tym projektem.

Ich zdaniem projekt trzeba zwrócić wnioskodawcom, którzy powinni uwzględnić krytyczne uwagi ekspertów i określić jego ostateczny kształt. PAP przypomina, że w czasie trwania „białego szczytu zgłoszono do projektu 167 uwag.

Zdaniem opozycji, projekt jest chaotyczny i nie wnosi niczego nowego do istniejących już ustaw, które określają prawa pacjenta. Wiele z użytych w nim stwierdzeń jest niejasnych i niezrozumiałych. Według przedstawicielki Rzecznika Praw Obywatelskich, projekt jest bublem legislacyjnym. PO broni się twierdząc, że działania opozycji mają na celu opóźnienie prac nad projektem.

W projekcie ustawy o prawach pacjenta przewiduje się m.in. utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta. Obok oczywistych praw do udzielenia pacjentom świadczenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowia czy porodu, zapisano też prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do „rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń“.

Pacjent miałby też prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie, a także by świadczenia medyczne były udzielane ze szczególną starannością w warunkach odpowiadających „wymaganiom fachowym i sanitarnym“.

Inny zapis mówi, że pacjent w szpitalu ma prawo do: dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną przez siebie wskazaną (dotyczy to także obecności w trakcie porodu), kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami na zewnątrz, opieki duszpasterskiej czy przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum