NFZ/Rynek Zdrowia | 10-10-2014 10:59

Opole: nabór kandydatów na stanowisko dyrektora oddziału NFZ

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowane zostało ogłoszenie (DyrOW/14/117) w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Zgodnie z ogłoszeniem kandydat powinien spełniać następujące warunki: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, preferowane w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania oraz wiedza i doświadczenie - preferowane z zakresu ochrony zdrowia - dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, potwierdzone stosownymi dokumentami.

Ponadto osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz powinna legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym (preferowane - w sektorze ochrony zdrowia).

Więcej: www.nfz.gov.pl