Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zmiany na wszystkich poziomach referencyjnych

Autor: oprac. SzB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia07 listopada 2022 15:10

Jest nowy projekt zarządzenia dotyczący opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Rozporządzenie ma wprowadzić m.in. możliwość realizacji superwizji przez superwizora aplikanta.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zmiany na wszystkich poziomach referencyjnych
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Jest nowy projekt zarządzenia NFZ. Fot. Shutterstock
  • Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt zarządzenia dotyczący opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
  • Zawarto w nim sporo zmian. Rozporządzenie wprowadza m.in. możliwość realizacji superwizji przez superwizora aplikanta
  • Projekt zarządzenia przekazany został do konsultacji publicznych. Można je przesyłać w formie elektronicznej 

Nowy projekt zarządzenia NFZ udostępniony. Dotyczy opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

4 listopada Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt zarządzenia, dotyczący opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Rozporządzenie ma wprowadzić m.in.:

  • możliwość realizacji superwizji przez superwizora aplikanta,
  • zmiany w zasadach realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym (polegają one na doprecyzowaniu warunków ich realizacji) oraz wprowadzeniu ich do załącznika nr 6 i 8 do rozporządzenia dotyczącego warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych, jak również
  • ograniczenie liczby etatów personelu możliwych do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ośrodki opieki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

Ponadto, jak czytamy w rozporządzeniu zmieniającym, w I i II poziomie referencyjnym zwiększono liczbę możliwych do realizacji porad psychologicznych diagnostycznych (z trzech do pięciu), uszczegółowiono lub zmieniono opisy świadczeń gwarantowanych jednostkowych, umożliwiono realizację świadczeń (w zakresie: porady psychologicznej diagnostycznej, sesji psychoterapii indywidualnej oraz sesji psychoterapii rodzinnej) w miejscu pobytu świadczeniobiorcy lub jego świadczeniobiorcy, a także umożliwiono rozliczenie sesji psychoterapii grupowej z udziałem trzech uczestników w przypadku absencji świadczeniobiorców.

Z kolei w II poziomie referencyjnym dodano możliwość realizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym.

Rozporządzenie rozszerzyło ponadto zakres rozpoznań, które uprawniają świadczeniobiorców do korzystania ze świadczeń realizowanych w poradni zdrowia psychicznego w ramach II poziomu referencyjnego.

— W celu zwiększenia dostępności do świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, zaistniała potrzeba dopuszczenia utworzenia przez świadczeniodawcę kolejnej poradni psychologicznej pod tym samym adresem, w której realizuje się świadczenia w zakresie I poziomu referencyjnego — czytamy w ocenie skutków regulacji. 

Trwają konsultacje społeczne

Wszelkie działania, jak czytamy w uzasadnieniu, zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023. Chodzi o poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Opinie dotyczące zmian w tym projekcie można przekazywać w formie tabeli, która została załączona do komunikatu NFZ w terminie do 14 dni po dniu publikacji, na adres e-mail (DSOZ-SOPS@nfz.gov.pl) z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia PSY.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum