Operacja oddłużenia szpitali - teraz Agencja Rozwoju Przemysłu

Autor: PAP • • 13 czerwca 2008 11:52

ARP ma dokonywać audytu zadłużonych szpitali, wskazywać błędy w zarządzaniu, proponować program naprawczy oraz wydawać opinie dotyczące preferencyjnych kredytów udzielanych przez państwo.

– To jest poważna firma, która będzie bardzo poważanie do tego podchodzić, bo od jej działań zależy, czy dany szpital będzie miał szansę – oceniła Kopacz.

Minister poinformowała, że rząd zaakceptował już program oddłużenia szpitali, przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez nią i ministra finansów Jacka Rostowskiego.

Stanowisko Rady Ministrów wraz z poprawkami do ustawy o przekształceniu Zakładów Opieki Zdrowotnej (ZOZ) zostało przesłane do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego (PO).

 Zgodnie z programem oddłużenia, państwo przejmie 2,7 mld zł zobowiązań publicznoprawnych szpitali, co stanowi jedną trzecią całkowitego zadłużenia na 31 grudnia 2007 r. Po wejściu w życie ustawy o ZOZ-ach (ma to nastąpić w styczniu 2009 r.), przez dwa lata będzie obowiązywało zwolnienie z podatku CIT dla przekształconych placówek.

 Szpitale otrzymają także bezpłatną pomoc w diagnozowaniu ich problemów finansowych i tworzeniu programów restrukturyzacyjnych. Ponadto państwo ma udzielać preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych oraz umożliwiać występowanie o poręczenia do Krajowego Funduszu Poręczeń i funduszu poręczeń UE.

 Warunkiem uzyskania poręczenia będzie pozytywna opinia ARP oraz wynegocjowanie z wierzycielem umorzenia całości lub części odsetek z zaciągniętego długu. Poręczenie będzie opiewało na sumę dwukrotnie większą od tej, którą wierzyciel umorzy w wyniku ugody.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum