Ogłoszono nabór na nowego dyrektora śląskiego NFZ. Znamy wymagania

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia/NFZ05 sierpnia 2021 12:30

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił nabór na stanowisko dyrektora śląskiego oddziału NFZ. Termin zgłoszeń mija 16 sierpnia

Prezes NFZ ogłosił nabór na dyrektora Śląskiego oddziału NFZ / Fot. PTWP Archiwum
 • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił nabór na stanowisko dyrektora śląskiego oddziału NFZ.
 • Termin składania zgłoszeń mija 16 sierpnia
 • Wymagania dla nowego dyrektora to m.in. wykształcenie wyższe oraz 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym 

Ogłoszono nabór na dyrektora śląskiego NFZ

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił nabór na stanowisko dyrektora śląskiego oddziału NFZ. Termin składania dokumentów upływa 16.08.2021 roku.

Jakie są wymagania dla nowego dyrektora? Niezbyt wygórowane. To m.in. wykształcenie wyższe oraz 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym – preferowane, ale nie wymagane jest doświadczenie, w sektorze ochrony zdrowia.

Znacznie dłuższa jest natomiast lista zadań dla nowego dyrektora. To m.in. „efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu”, przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, czy monitorowanie ordynacji lekarskich oraz realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowy dyrektor śląskiego NFZ. Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • wiedza i doświadczenie, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • kandydat nie pełnił służby zawodowej ani nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym 2 lata – preferowane w sektorze ochrony zdrowia.

Co ważne, dyrektor Oddziału nie może być jednocześnie:

 • Prezesem Funduszu albo jego zastępcą;
 • głównym księgowym Funduszu;
 • pracownikiem centrali Funduszu;
 • świadczeniodawcą;
 • właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 •  posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 5;
  osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-9 ustawy, tj.:
 • Ponadto zgodnie z art. 107 ust. 7 ustawy Dyrektor Oddziału nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Zakres obowiązków nowego dyrektor śląskiego oddziału NFZ:

 • efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów;
 • przygotowanie i przedstawienie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny;
 • sporządzanie  projektu planu zakupu świadczeń w zakresie oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • sporządzanie projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • realizowanie planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;
 • dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, których realizacja została mu zlecona przez Prezesa Funduszu lub ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • przeprowadzanie postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie i rozliczanie tych umów, na podstawie ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  w zakresie udzielonych pełnomocnictw wykonywanie zadania związanego z zawieraniem i rozliczaniem umów:  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o realizację programów zdrowotnych i pilotażowych, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 68 oraz o których mowa w art. 41 ustawy o refundacji.

Pełną treść ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora śląskiego oddziału NFZ można zaleźć TU

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum