Od stycznia nowe wyceny porad pielęgniarek dla osób po leczeniu szpitalnym. Jest projekt

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia22 grudnia 2022 16:00

NFZ opublikował projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty. Na uwagi i opinie czeka do 27 grudnia.

Od stycznia nowe wyceny porad pielęgniarek dla osób po leczeniu szpitalnym. Jest projekt
Pojawił się projekt zarządzenia NFZ w sprawie zawierania umów w ramach POZ. Fot. Shutterstock
 • Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty
 • Tym samym Centrala oczekuje na opinie oraz uwagi do przedmiotowego projektu do 27 grudnia do godziny 12.00
 • Wprowadzone zmiany oznaczają objęcie finansowania przez NFZ Kompleksowej Opieki Pielęgniarskiej w ramach opieki przejściowej po przebytej przez świadczeniobiorcę hospitalizacji m.in. porady pielęgniarskiej leczenia ran
 • Zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2023 roku

Zmiany w zarządzeniu ws. POZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 27 grudnia 2022 roku do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) - które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (Excel) na adres email, zgodnie z załączonym wzorem tabeli – czytamy.

Co przewidziano w zmianach zarządzenia?

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany wprowadzone zarządzeniem wynikają z zakończenia przez AOTMiT  prac w zakresie wyceny nowych produktów rozliczeniowych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – porada pielęgniarki i obejmują finansowanie przez NFZ Kompleksowej Opieki Pielęgniarskiej w ramach opieki przejściowej po przebytej przez świadczeniobiorcę hospitalizacji:

 • porady pielęgniarskiej leczenia ran,
 • porady pielęgniarskiej stomijnej,
 • porady pielęgniarskiej urologicznej.

Wdrożenie proponowanej zmiany ma na celu zwiększenie dostępności dla pacjentów do wybranych świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w POZ, którzy po przebytej hospitalizacji wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej oraz edukacji zdrowotnej w zakresie radzenia sobie z chorobą.  W efekcie powinno to wpłynąć na wzrost satysfakcji pacjentów ze sprawowanej opieki oraz odnieść pozytywny wpływ na jakość życia pacjenta przewlekle chorego i jego rodziny – wskazano.

Jak wynika z treści projektu rozporządzenia, rozliczenia świadczeń, o których mowa w ust. 8, dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 7 pkt 1-3. Wartości jednostek rozliczeniowych tych świadczeń, są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia:

 • Świadczenie pielęgniarki POZ w profilaktyce CHUK - Porada 122,15 zł;
 • Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) - porada pielęgniarki realizowana w miejscu udzielania świadczeń - Porada 51,80 zł;
 • Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) - porada pielęgniarki realizowana w domu świadczeniobiorcy - Porada 105,64 zł.

Z kolei łączny roczny wydatek na świadczenia zdrowotne w POZ z tytułu tych zmian wyniesie prawie 92 621 212,08 zł. Zarządzenie stosuje do rozliczania świadczeń rozliczanych od dnia 1 stycznia 2023 roku, a zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Reszta wycen znajduje się poniżej w załączonym pliku.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze