Od 2023 bez limitu wynagrodzeń w Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia21 listopada 2022 11:00

Od 2023 roku nie będzie już obowiązywał maksymalny limit kosztów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz maksymalny limit kosztów wynagrodzeń w Agencji.

Od 2023 bez limitu wynagrodzeń w Agencji Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji
Nie będzie już limitu kosztów wynagrodzeń w AOTMiT Fot. ShutterStock
  • Sejm przyjął nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  • Zawiera ona przepisy, które uchylają od 2023 roku maksymalny limit kosztów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz maksymalny limit kosztów wynagrodzeń w Agencji
  • Co roku de facto musieliśmy zwalniać pracowników, bo trzeba było zapewnić normalne funkcjonowanie. Mam nadzieję, że od przyszłego roku to się istotnie zmieni – komentuje Maciej Miłkowski

Koszty wynagrodzeń w AOTMiT bez limitów od 2023

Przyjęta 15 listopada przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw zawiera przepisy, które uchylają od 2023 roku maksymalny limit kosztów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz maksymalny limit kosztów wynagrodzeń w Agencji, z tytułu realizacji zadań ustawowych.

Maksymalne limity wydatków na lata 2023–2026 w zakresie finansowania działalności Agencji zawierała ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- We wtorek została przegłosowana jedna z najważniejszych ustaw "finansujących" AOTMiT. Agencja ma maksymalny limit kosztów działalności, jak również kosztów wynagrodzeń. Te koszty wynagrodzeń były ustalone nominalnie na poziomie 2016 roku, z minimalnym wzrostem. Te wynagrodzenia mogły od 2016 mogły wzrosnąć nominalnie o 2 procent – przypomniał wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, podczas debaty o polityce lekowej „Pulsu Medycyny” (17 listopada).

To rzutowało na możliwości oferowania zatrudnienia odpowiedniej liczbie osób. - Co roku de facto musieliśmy zwalniać pracowników, bo trzeba było zapewnić normalne funkcjonowanie. Mam nadzieję, że od przyszłego roku to się istotnie zmieni – dodał Maciej Miłkowski.

Głównym źródłem przychodów Agencji stanowi odpis ze środków NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z ustawą o świadczeniach, wysokość odpisu dla Agencji stanowi nie więcej niż 0,06 proc. planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok określonych w planie finansowym Funduszu.

Drugim źródłem finansowania działalności AOTMiT są przychody z tytułu opłat za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, które wnoszą podmioty składające wnioski refundacyjne.

- Będziemy mogli realizować nie tylko to, za co płacą firmy, czyli nowe wnioski na leki innowacyjne, ale w tym roku było dużo w szczególności zleceń ministra zdrowia dla Agencji, „bezpłatnych”, dotyczących poprawy i scalenia nowych programów lekowych. Ten zakres działalności był w szczególności bardzo mocno eksploatowany i pracownicy byli do niego angażowani. Cały czas są też inne zadania: taryfikacja i organizacja systemu ochrony zdrowia. - Na tym zakresie też chcemy się skupić - podkreślał.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum