×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Zasiłek macierzyński w 2022 roku po nowemu. Zmiany w przepisach

Autor: oprac. KM • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia17 stycznia 2022 15:55

Zasiłek macierzyński w 2022 roku. Z początkiem tego roku zaczęły obowiązywać zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego. W przepisach uwzględniono nową sytuację, w której będzie przysługiwało prawo do zasiłku.

Zasiłek macierzyński w 2022 roku po nowemu. Zmiany w przepisach
Od nowego roku nastąpią zmiany w przyznawaniu zasiłku macierzyńskiego. Fot. Shutterstock
 • Zasiłek macierzyński. W 2022 roku zmieniły się zasady wypłacania zasiłku macierzyńskiego
 • Zmiany dotyczyć będą wypłaty świadczenia w przypadku śmierci pracodawcy. Dotąd w takiej sytuacji pieniądze nie przysługiwały. To się zmieni
 • Nie zmienią się jednak okresy wypłacania ani wysokość wypłat zasiłku

Zasiłek macierzyński. Zmiany od 2022 roku

Od 2022 roku zmienią się zasady wypłacania zasiłku macierzyńskiego.  Zasiłek będzie przysługiwał kobietom, które urodzą dziecko po zakończeniu ubezpieczenia w wyniku śmierci pracodawcy. Dotąd prawo do zasiłku w takim przypadku nie przysługiwało.

Ponadto, w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy, kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu.

Zasiłek macierzyński. Zasady

Z prawa do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego mogą skorzystać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym - obowiązkowo lub dobrowolnie. Są to:

 • pracownicy;
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą;
 • osoby, które pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osoby, które z nimi współpracują, a także osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej;
 • osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, i osoby, które z nimi współpracują;
 • osoby, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • osoby, które odbywają służbę zastępczą;
 • osoby duchowne.

Zasiłek macierzyński przysługuje również, gdy kobieta:

 • pracuje na podstawie umowy na czas określony, która została przedłużona do dnia porodu;
 • była w ciąży i została w tym czasie zwolniona z pracy (zatem straciła ubezpieczenie chorobowe);
 • zostały naruszone przepisy i jest to prawomocnie orzeczone przez sąd;
 • pracodawca ogłosił upadłość lub został zlikwidowany.

Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, ile czasu kobieta jest objęta ubezpieczeniem chorobowym.

Zasiłek macierzyński po porodzie

Zasiłek macierzyński po porodzie jest wypłacany przez:

 • 20 tygodni (140 dni) - po urodzeniu jednego dziecka;
 • 31 tygodni (217 dni) - po urodzeniu dwojga dzieci podczas jednego porodu;
 • 33 tygodnie (231 dni) - po urodzeniu trojga dzieci podczas jednego porodu;
 • 35 tygodni (245 dni) - po urodzeniu czworga dzieci podczas jednego porodu;
 • 37 tygodni (259 dni) - po urodzeniu pięciorga i więcej dzieci podczas jednego porodu.

Ponadto przed porodem kobieta może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego, a po porodzie wykorzystać pozostały urlop.

Zasiłek macierzyński po przyjęciu dziecka lub dzieci na wychowanie

Jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego kobieta przyjmie na wychowanie dziecko w wieku:

 • do 7 lat;
 • do 10 lat, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny i kobieta zawnioskuje do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia

wówczas również ma prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego. 

Zasiłek macierzyński po przyjęciu na wychowanie wypłacany jest przez:

 • 20 tygodni (140 dni) - po przyjęciu jednego dziecka;
 • 31 tygodni (217 dni) - po przyjęciu dwojga dzieci;
 • 33 tygodnie (231 dni) - po przyjęciu trojga dzieci;
 • 35 tygodni (245 dni) - po przyjęciu czworga dzieci;
 • 37 tygodni (259 dni) - po przyjęciu pięciorga i więcej dzieci.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego nie może być krótszy niż 9 tygodni (63 dni), a jeśli jedno z dzieci przyjętych na wychowanie skończy 7 (lub 10) lat w okresie pobierania zasiłku, od tego dnia zasiłek wypłacany będzie przez odpowiednio krótszy okres (odpowiadający liczbie pozostałych dzieci w wieku do 7 lub do 10 lat).

Zasiłek macierzyński: ile wynosi?

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku i jest uregulowany przepisami Kodeksu pracy. Przysługuje za okres do:

 • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego - po urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie oraz po przyjęciu na wychowanie jednego dziecka;
 • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego - po urodzeniu przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci i po równoczesnym przyjęciu na wychowanie dwojga lub więcej dzieci;
 • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego - po przyjęciu na wychowanie dziecka, kiedy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w  minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni.

Po upływie powyższych okresów zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNER SERWISU
  partner serwisu

  Najnowsze