Od 1 października zarobki ratowników medycznych po nowemu. LISTA

Autor: oprac. KM • Źródło: Rynek Zdrowia01 października 2021 15:03

1 października zaczęło obowiazywać porozumienie resortu zdrowia i Komitetu Protestacyjnego i Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, które dotyczy płac ratowników medycznych.

Od dziś stawka godzinowa ratowników z zespołów ratownictwa medycznego wyniesie nie mniej niż 40 zł. Fot. DarSzach / Shutterstock.com
  • We wrześniu Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych zawiesił trwający od kilku miesięcy protest. Był to efekt porozumienia z resortem zdrowia, jakie w imieniu Komitetu podpisał Piotr Dymon.
  • Na mocy porozumienia zwartego między częścią ratowników medycznych a resortem zdrowia, ministerstwo zobowiązało się do wypłacanie dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego 
  • Zwiększono również wycenę dobokaretki 

Zespoły ratownictwa medycznego z nowym budżetem

W ramach porozumienia zawartego 22 września pomiędzy Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ ustalono, że:

1. Minister zdrowia zobowiązuje się do zwiększenia od 1 października bieżącego roku budżetu na zadania ZRM. Środki na zadania ZRM będą obejmowały nakłady:

  • wynikające ze zwiększonej wyceny ryczałtu dobowego ZRM dokonanej przez AOTMiT niezbędne do pokrycia kosztów dodatku wyjazdowego, o którym mowa w pkt. 

2. Pracodawcy zobowiązują się do wypłaty od dnia 1 października br. Członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowe stawki w przypadku umów cywilno-prawnych.

3. Pracodawcy zobowiązują się do włączenia do podstawy wynagrodzenia dodatku wyjazdowego wraz z uwzględnieniem pochodnych, obowiązującego przed dniem podpisania niniejszego porozumienia w danej jednostce (dysponenta ZRM)

4. Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego dodatku wyjazdowego, o którym mowa w pkt 2.

5. Pracodawcy zobowiązują się do zapewnienia pracownikom wykonującym zawód medyczny w ZRM, zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Wskazana stawka obejmuje dodatek za pracę w zespołach dwuosobowych; nie obejmuje dodatków: wyjazdowego o którym mowa w punkcie 2. oraz innych dodatków funkcyjnych wynikających z umów cywilnoprawnych.

6. Pracodawcy zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia dialogu ze środowiskiem ratowników medycznych i wypracowania rozwiązań akceptowalnych dla obu stron, zapewniających prawidłowe działanie ZRM.

7. Komitet protestacyjny ratowników medycznych zobowiązuje się do zaprzestania akcji protestacyjnej z dniem podpisania niniejszego porozumienia.

Dokument podpisali wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Piotr Dymon z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego.

Wycena dobokaretki od 1 października

We wrześniu AOTMiT opublikowała raport w sprawie przygotowania wyceny świadczeń udzielanych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretki). Po przeprowadzeniu analiz kosztów zaproponowane wartości ryczałtów za dobokaretkę wyniosły:

  • świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretka typu P): 4 187 – średni wzrost nominalny o 1 035 zł,
  • świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (dobokaretka typu S):  5 583 – średni wzrost nominalny o 1 426 zł.

Stawki potwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska:

- W systemie ratownictwa mamy dwa zespoły: S, czyli specjalistyczny i P - podstawowy. Od 1 października wycena dobokaretki w przypadku zespołu S będzie wynosić 5583 zł, w przypadku zespołu P - 4186 zł - podał Kraska.

Wycena dobokaretki. Co się na nią składa?

Wyniki analizy kosztów wskazują, że koszty wynagrodzeń dla ZRM P stanowią 80,5 proc. ogółu kosztów dobokaretki. Pozostałe 19,5 proc. to koszty eksploatacyjne.

Koszty eksploatacyjne (100 proc.) bezpośrednie poddane analizie AOTMiT obejmowały:

  • leki i sprzęt medyczny (24,69 proc.)
  • materiały (paliwo, części zamienne) (18,12 proc.)
  • amortyzację (27,74 proc.)
  • pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenia, itp.) (29,46 proc.)

Czytaj też: OZZRM pokazał, ile od 1 października zarobią ratownicy

Jest nowa wycena dobokaretki. Zacznie obowiązywać od 1 października

Wycena dobokaretki. Co się w niej kryje? Ponad 80 proc. to koszty wynagrodzeń

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum