Od 1 lipca podwyżka dla opiekuna medycznego. Kto pieniędzy nie dostanie, co z dodatkami i ile więcej będzie "na rękę"?

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, opiekunmedyczny.org01 lipca 2022 12:45

Ile od lipca 2022 wyniesie podwyżka dla opiekunów medycznych, czy pracodawca może wliczyć w nią dodatki, dlaczego ominie zatrudnionych w DPS-ach? Nowa siatka płac wciąż rodzi wiele pytań. Oto odpowiedzi na najważniejsze, jakie zadają sobie w związku z nowelizacją przepisów opiekunowie medyczni.

Od 1 lipca podwyżka dla opiekuna medycznego. Kto pieniędzy nie dostanie, co z dodatkami i ile więcej będzie "na rękę"?
Od 1 lipca obowiązują nowe, wyższe minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia Fot. PAP/Marcin Bielecki
  • Od 1 lipca 2022 roku w ochronie zdrowia obowiązuje nowa siatka płac.  Wzrosną najniższe wynagrodzenia m.in. lekarzy, pielęgniarek, ratowników, diagnostów, fizjoterapeutów, a także opiekunów medycznych
  • Ci ostatni zostali wymienieni z nazwy w grupie 7 załącznika do nowej ustawy – „Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny"
  • Znowelizowane przepisy dotyczą osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale tylko w podmiotach leczniczych. Dlatego ustalonych w ustawie podwyżek nie dostaną zatrudnieni w domach pomocy społecznej (DPS)
  • Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie po 1 lipca czy pracodawca może wliczyć w nie dodatki? Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w kontekście podwyżek pytania opracowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych

Od 1 lipca podwyżki dla opiekunów. Koniec z dowolną interpretacją zawodu

Od 1 lipca obowiązują nowe, wyższe minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Wprowadziła je ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Minimalne pensje, w zależności od grupy zaszeregowania, wzrosną od 17 do 41 procent. W przeliczeniu na złotówki to od 632 do 2 009 zł. Największą różnicę na pasku odczują lekarze ze specjalizacją I stopnia.

Podwyżki obejmą również opiekunów medycznych, którzy wymienieni zostali z nazwy w grupie 7 załącznika do nowej ustawy – „Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny". 

- To dla nas niezwykle ważne, gdyż w niektórych miejscach pracodawcy klasyfikowali opiekuna medycznego do grupy zawodów niemedycznych, gdyż uważali, że nie wymagają od opiekuna medycznego średniego wykształcenia i mogą go tam umieścić. Podobnie były różnice pomiędzy wynagrodzeniem opiekunów medycznych w zależności od wykształcenia, co jest sprzeczne z prawem pracy. Obecny zapis uniemożliwia pracodawcom swobodną interpretację - zwraca uwagę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.

Wskaźnik do wyliczenia wynagrodzenia został podniesiony do 0,86 * średnia krajowa (z roku poprzedniego). Co w praktyce oznacza, że minimalne  wynagrodzenie zasadnicze dla opiekunów medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie będzie mogło od 1 lipca być niższe niż 4 870 zł brutto. 

Na rękę daje to, jak wyliczyło OSOM, ok. 3 519 zł. Choć, jak zaznacza, wypłacona na konto kwota może się nieznacznie różnić.

Tabela płac. Czy pracodawca może zmienić stanowisko, wliczyć w podwyżkę dodatki? 

Nowa siatka płac wciąż rodzi wiele pytań w środowisku. Zwłaszcza dotyczących ile realizacji, jak będą finansowane, kiedy wpłacone zostaną pierwsze wypłaty z podwyżkami. Pracownicy wciąż się zastanawiają czy pracodawcy mogą wliczyć w podwyżkę dodatki, podnieść pensje o mniejszą kwotę niż zapisana w ustawie, co jeśli odmówią wypłaty wyższych płac. 

Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie zadają sobie zatrudnieni w zawodzie w związku z nowelizacją przepisów dotyczących ustalania najniższego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.

Czy ustawa obejmuje tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę?

Zgodnie z Art. 2 pkt 3. obejmuje osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które są zatrudnione w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym.

Dlaczego ustawa nie obejmuje opiekunów medycznych zatrudnionych w DPS-ach?

DPS nie jest podmiotem leczniczym, a częścią systemu opieki społecznej. Ustawa nie wykracza zakresem poza to, co zostało określone w tytule. Wynagrodzenia dotyczące systemu opieki społecznej powinny być regulowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak zapewnia OSOM, cały czas prowadzone są działania, aby również i w podmiotach opieki społecznej wynagrodzenia zostały zwiększone.

Czy podmioty lecznicze to tylko szpitale?

Nie, również ZOL, ZPO, hospicja, sanatoria oraz inne podmioty wykonujące działalność leczniczą. Czy jest to podmiot leczniczy można sprawdzić na stronie: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPM/Search

Co trzeba zrobić, aby otrzymać podwyżkę?

Nic. Pracodawca powinien zawrzeć porozumienie ze stronami uprawnionymi w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy lub w przypadku braku zakładowej organizacji związkowej, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Jeśli nie zawrze porozumienia może podwyższyć wynagrodzenie w formie zarządzenia.

Czy ustawa mówi coś o podnoszeniu płac w kolejnych latach?

Zgodnie z ustawą co roku, 1 lipca, pracodawca musi podwyższyć kwotę wynagrodzenia do kwoty wyliczonej zgodnie z załącznikiem (czyli 0,86 * średnia krajowa z roku poprzedniego).

Czy pracodawca może określić wynagrodzenie w kwocie niższej niż wynikająca z ustawy (4 870 zł brutto dla opiekuna medycznego)?

Nie. Może określić wyższe wynagrodzenie zasadnicze, ale nie może być niższe niż kwota wynikająca z ustawy.

Czy pracodawca może wliczać dodatki tak, aby osiągnąć kwotę wskazaną w ustawie?

Nie. Jest to wynagrodzenie zasadnicze, zatem jest to to wynagrodzenie, które wpisane jest na umowie i od którego wyliczane są wszelkie dodatki. Zatem opiekun medyczny bez żadnych dodatków będzie zarabiał nie mniej niż 4870 zł brutto, osoby z dodatkami 4780zł brutto + dodatki wyliczone od tej kwoty.

Co jeśli pracodawca nie wypłaci takiej kwoty?

Warto wstrzymać się z działaniami do sierpnia, kiedy powinno być wypłacone pierwsze wynagrodzenie zgodnie z nowelizacją ustawy. Jeśli jednak pracodawca nie zwiększy wynagrodzenia to taką sprawę należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracodawca chce zmienić stanowisko na salowa/sprzątaczka, ale zostawiając obecny zakres obowiązków. Czy to zgodne z prawem?

W opinii OSOM jest to pozorna likwidacja stanowiska, co nie jest zgodne z prawem (czynności powierzone opiekunom medycznym będą wykonywane przez pracowników na innych stanowiskach, co przeczy konieczności likwidacji stanowiska). W takiej sytuacji tak naprawdę chodzi wyłącznie o zmianę nazwy stanowiska, by nie wypłacać większej kwoty. Takie sytuacje powinny być zgłaszane do odpowiednich organów oraz do związków zawodowych.

OSOM przypomina, że zabiega o utworzenie ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ukróciłaby takie praktyki i zwiększyła liczbę opiekunów medycznych w systemie.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum