Od 1 lipca nowy wzór oświadczeń o prawie do świadczeń. Trwają konsultacje projektu

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia20 czerwca 2022 16:00

Na etapie konsultacji publicznych znalazł się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 1 lipca nowy wzór oświadczeń o prawie do świadczeń. Trwają konsultacje projektu
Nowy wzór oświadczenia do pobrania pod tekstem. Fot. Adobestock
  • Tylko 7 dni potrwają konsultacje publiczne dotyczące zmian w rozporządzeniu o wzorach oświadczeń
  • Powodem jest konieczność wejścia w życie rozporządzenia w możliwie najszybszym terminie, aby umożliwić osobom, które od dnia 1 lipca 2022 r. będą miały prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, składanie stosownych oświadczeń 
  • Projektowana zmiana ma na celu odzwierciedlenie we wzorze oświadczenia nowej podstawy prawnej

Zmiana wzoru oświadczenia o prawie do świadczeń

Zmienia się wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, składanego przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.

Projektowana zmiana ma na celu odzwierciedlenie we wzorze oświadczenia nowej podstawy prawnej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych przez pobierające rentę rodzinną osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a nie posiadają statusu osoby ubezpieczonej lub nie mogą korzystać ze świadczeń jako osoby do 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o świadczeniach procedowaną obecnie ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2022 r. pobieranie renty rodzinnej w przypadku osób do 18 roku życia nie będzie stanowiło już odrębnego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (osoby te tracą status ubezpieczonego z tytułu pobierania renty rodzinnej).

Prawo do świadczeń jak inni niż ubezpieczeni

 

Jeżeli osoby te nie uzyskają statusu osób ubezpieczonych z innego tytułu lub nie posiadają obywatelstwa polskiego, mają prawo do świadczeń jako świadczeniobiorcy, inni niż ubezpieczeni, na podstawie dodanego art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o świadczeniach.


W związku z faktem, że jednym z wymaganych elementów oświadczenia jest wskazanie podstawy prawnej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych projektowane rozporządzenie dodaje w części czwartej wzoru – zawierającej wykaz przepisów stanowiących podstawę prawną – przepisy art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o
świadczeniach.

Zmiana ta umożliwi złożenie oświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego w imieniu osób, które nie ukończyły 18 roku życia, a mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o świadczeniach.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum