Od 1 lipca PIT w dół, wynagrodzenia w górę. Medycy skorzystają podwójnie

Autor: oprac. JKB • Źródło: pit.pl, Rynek Zdrowia20 czerwca 2022 07:12

1 lipca wejdą w życie znaczące zmiany w wynagrodzeniach. Z jednej strony będzie to podwyższenie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Z drugiej: obniżenie podatku PIT. Jeszcze w czerwcu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc.

Od 1 lipca PIT w dół, wynagrodzenia w górę. Medycy skorzystają podwójnie
Od 1 lipca zostaną wprowadzone nowe przepisy podatkowe, wejdą w życie również nowe najniższe wynagrodzenia medyków. Fot. AdobeStock
 • Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
 • Dzięki proponowanym zmianom już 1 lipca zmieni się stawka PIT. Od tego dnia będzie wynosić 12 proc, a nie 17 proc.
 • Osoby rozliczające się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu czy karty podatkowej będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do danego limitu
 • Według proponowanych zmian, osoby osiągające dochody z kilku źródeł będą mogły upoważnić nawet 3 płatników do zmniejszania zaliczeń na PIT
 • Obniżka podatku PIT dotyczy również pensji medyków, ale to nie jedyna zmiana w ochronie zdrowia. Również 1 lipca ma wejść w życie znowelizowana ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
 • Ustawa określa minimalne wynagrodzenia m.in. dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów, diagnostów czy farmaceutów. Placówki nie mogą płacić poniżej ustalonych limitów 

Od 1 lipca podatki w dół, wynagrodzenia w górę

Projekt nowelizacji ustawy o PIT, który nowelizuje wprowadzony od 1 stycznia 2022 roku Polski Ład zapewnia nową skalę podatkową, likwidację ulgi dla klasy średniej oraz odracza pobór zaliczek.

Od 1 lipca 2022 roku ulegnie obniżeniu stawka podatkowa – z 17 do 12 proc., w związku z tym zmieni się także kwota zmniejszająca podatek do 3 600 złotych. Jak stwierdził premier podczas ogłaszania planowanych zmian, wspomniane obniżenie stawki PIT będzie niebywale korzystne dla około 10 mln podatników, a dla reszty pozostanie neutralne.

W związku z proponowanymi zmianami, osoby rozliczające się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu albo karty podatkowej, będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do limitu:

 • podatek liniowy – limit wyniesie 8,7 tys. zł,
 • podatek ryczałtowy – 50 proc. zapłaconych składek,
 • karta podatkowa – 19 proc. zapłaconej składki.

Nowa skala podatkowa od 1 lipca 2022. Co ulegnie zmianie?

Co ważne, planowane zmiany zakładają także nowe przepisy dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych. Zgodnie z nowelizacją osoby:

 • zarabiające miedzy 30 tys. zł a 120 tys. zł - zapłacą od swoich dochodów 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł,
 • osoby, których dochód przekracza 120 tys. zł - zapłacą 10,8 tys. zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. złotych to iloczyn kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł oraz stawki 12 proc.

Zmiany podatkowe dla osób na kilku etatach

Co również bardzo ważne, planowane zmiany podatkowe dotyczą także osób, które pracują w kilku miejscach, więc osiągają dochody z wielu źródeł. W tego względu osoby te będą mogły upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszenia zaliczek na PIT. Zasady:

 • w przypadku 1 umowy – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł,
 • w przypadku 2 umów – kwota zmniejszająca podatek wyniesie po 150 zł,
 • w przypadku 3 umów – kwota zmniejszająca podatek wyniesie po 100 zł.

Plany te pozwolą osobom zatrudnionym w wielu miejscach skorzystać w pełni z kwoty wolnej jeszcze na etapie zaliczek na podatek. W projekcie uwzględniono również zapisy umożliwiające podatnikowi na upoważnienie płatnika do niepobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Nowe wynagrodzenia minimalne od 1 lipca 2022 roku

Dodajmy, że również 1 lipca 2022 w życie ma wejść nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustawa podwyższa najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia (pensje nie mogą być niższe niż ustalone limity, mogą być natomiast wyższe).

Nowa tabela płac od 1 lipca 2022 roku

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum