OZZL z kontrowersyjnym apelem do neonatologów. Dyrekcja szpitala wydała oświadczenie

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia30 sierpnia 2022 18:30

Wszyscy lekarze specjaliści neonatolodzy, zatrudnieni w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu złożyli wypowiedzenia w ramach sporu z dyrekcją w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy.

OZZL z kontrowersyjnym apelem do neonatologów. Dyrekcja szpitala wydała oświadczenie
Wszyscy neonatolodzy w poznańskim szpitalu złożyli wypowiedzenia. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. PAP/Grzegorz Michałowski
 • Wszyscy lekarze specjaliści w dziedzinie neonatologii poznańskiego szpitala nie tylko złożyli wypowiedzenia umów o pracę, ale także wypowiedzenia klauzul opt-out, które mają obowiązywać już od września
 • Po stronie poznańskich neonatologów z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu staje Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy podkreślając, że nie ma obecnie innych możliwości podejmowania skutecznych negocjacji między lekarzami a dyrekcją szpitala, jak tylko grupowe zwolnienie się z pracy i wypowiedzenie klauzuli opt -out”
 • We wtorek dyrekcja poznańskiego szpitala publikowała na stronie internetowej placówki oświadczenie, opisując konflikt ze swojego punktu widzenia i wyjaśniając swoje posunięcia

Szpital zostanie bez neonatologów?

Zgodnie z informacją OZZL, którą przekazali do związku sami zainteresowani, lekarze specjaliści neonatologii nie tylko złożyli wypowiedzenia umów o pracę, ale także złożyli wypowiedzenia klauzul opt-out, które mają obowiązywać już od września.

Związek opublikował na swoim portalu apel poznańskich lekarzy do swoich kolegów specjalistów neonatologów o niepodejmowanie pracy we wrześniu i październiku w GPSK w Poznaniu.

„Musimy pamiętać, że nie ma obecnie innych możliwości podejmowania skutecznych negocjacji między lekarzami a dyrekcją szpitala, jak tylko grupowe zwolnienie się z pracy i wypowiedzenie klauzuli opt -out” – czytamy w apelu.

Jak podkreśla OZZL , Zarząd Krajowy Związku ostrzegał Ministra Zdrowia, że brak negocjacji między MZ a reprezentacją lekarzy w sprawie ustawy o płacach minimalnych (i zastąpienie tych negocjacji - rozmowami w ramach tzw. Zespołu Trójstronnego, gdzie nie ma lekarzy)  spowoduje, że lekarze będą zmuszeni sięgnąć po inne sposoby negocjowania warunków pracy i płacy - ze swoimi dyrektorami.

Dyrekcja szpitala publikuje oświadczenie

We wtorek dyrekcja Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM na stronie internetowej opublikowała oświadczenie, w którym zarzuca autorowi materiału dziennikarskiego nieścisłe i nieprawdziwe informacje.

Szpital poinformował, że 25 kwietnia 2022 r. Poznański Związek Zawodowy Neonatologów przedstawił 4 postulaty:

 • wzrost wynagrodzenia zasadniczego lekarzy do trzech średnich krajowych brutto
 • wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich lekarzy specjalistów
 • zatrudnienie wszystkich rezydentów w oparciu o wybraną przez nich formę zatrudnienia
 • utrzymanie dodatku dla wszystkich rezydentów - 1.000 zł

„Od tego czasu Dyrekcja odbyła z Poznańskim Związkiem Zawodowym Neonatologów pięć spotkań, podczas których wyjaśniała zasady finansowania, kondycję jednostki, przeciętne wynagrodzenia w pozostałych grupach zawodowych oraz informowała, jak potężny odsetek w kosztach całkowitych działania obu oddziałów neonatologicznych stanowią koszty osobowe (obecnie 75 proc.)” – czytamy w oświadczeniu.

Dodano w nim: „Ostatnie spotkanie, które odbyło się 30 czerwca br., zakończyło się bezwzględnym odrzuceniem propozycji 24 proc. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Po deklaracji „nie mamy o czym rozmawiać” przedstawiciele PZZN zakończyli spotkanie i natychmiast po opuszczeniu spotkania złożyli wypowiedzenia umów o pracę. Nieprawdą jest, że dyrektor Szpitala zakończył rozmowy. Jedynym postulatem, który był faktyczną przyczyną sporu, były niemożliwe do spełnienia oczekiwania płacowe członków Związku. Wszystkie pozostałe żądania były i są realizowane”.

Zaporponowano 24-procentowe podwyżki

Jak informuje dyrekcja placówki, na indywidualne spotkania zaproszono wszystkich neonatologów, podczas których zostały przedstawione dwie propozycje: podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego w umowie o pracę o 24 proc. lub umowa kontraktowa na okres minimum 3 miesięcy z gwarantowaną możliwością powrotu na umowę o pracę.

„Wszystkie propozycje miały gwarantować możliwość indywidualnej renegocjacji warunków finansowych w sytuacji korzystniejszego finansowania opieki neonatologicznej przez NFZ. Dlatego dyrektor prosił o przynajmniej 3-miesięczną umowę pomostową w dowolnej formule, która pozwoli na spokojne zapoznanie się z zupełnie nowymi rekomendacjami AOTMiT w taryfikacji procedur neonatologicznych. Każdemu neonatologowi zostały zaproponowane dokładnie takie same warunki finansowe i formy współpracy. Wszyscy pracownicy odrzucili każdą z przedstawionych propozycji” – napisano w oświadczeniu.

Pod koniec lipca neonatolodzy wypowiedzieli klauzule opt-out

29 lipca wszyscy neonatolodzy pisemnie wycofali swoje zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo w skali miesiąca (tzw. klauzulę opt-out). Wypowiedzenie gotowości do dyżurowania utrudniło kierownikom obu oddziałów zaplanowanie zabezpieczenia dyżurowego w okresie do ustania stosunku pracy, czyli do końca września br.

„Deklaracja przychylności do rozwiązania konfliktu stoi w sprzeczności z przedstawionym 25 sierpnia 2022 roku pismem, w którym nie tylko podtrzymane są pierwotne żądania, ale również dodano punkt narzucający liczbę dyżurnych neonatologów, który jest ewidentną ingerencją w kompetencje kierowników oddziałów i Dyrektora Szpitala” – czytamy w oświadczeniu.

Dodano w nim, że podtrzymując swoje żądania, PZZN 25 sierpnia br. wystąpił do dyrektora Szpitala z oficjalnym zgłoszeniem wszczęcia sporu zbiorowego warunkowanym realizacją swoich żądań do 31 sierpnia 2022 roku:

 • utrzymaniem dotychczasowej formy zatrudnienia dla wszystkich lekarzy specjalistów, którzy złożyli wypowiedzenia umowy o pracę 30 czerwca br.
 • wzrostu wynagrodzenia lekarzy specjalistów – wynagrodzenie zasadnicze – trzy średnie krajowe brutto
 • możliwością zatrudnienia specjalistów po zakończeniu rezydentury w ramach wybranej przez nich formy zatrudnienia
 • utrzymaniem dodatku 1 000 zł dla wszystkich rezydentów neonatologii
 • utrzymaniem aktualnie obowiązującej liczby dyżurnych Neonatologów

"Wygórowane żądania neonatologów"

Jak podkreślono w oświadczeniu, żaden z postulatów członków PZZN nie dotykał obszaru jakości i bezpieczeństwa leczenia dzieci. Na żadnym spotkaniu żądania nie nawiązywały do poprawy organizacji pracy, możliwości optymalizacji działań w oddziale czy propozycji działań na rzecz zwiększenia finansowania leczenia neonatologicznego.

„Stojąc w obliczu kryzysu wywołanego wyłącznie wygórowanymi żądaniami finansowymi jednej grupy zawodowej, dyrekcja podjęła wszystkie kroki w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa pracy na oddziałach na czas tworzenia bezpiecznych planów alternatywnych. Zarząd Szpitala współpracuje w tym celu z wszystkimi instytucjami odpowiedzialnymi za strategię zdrowotną i zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców oraz prowadzi intensywną współpracę ze wszystkimi ośrodkami neonatologicznymi w regionie i w regionach ościennych” – czytamy w oświadczeniu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum