Rynek Zdrowia | 28-04-2021 14:26

OZZL: obniżeniem płac lekarzy rząd wynagradza ich za pracę w czasie pandemii

Nie możemy zrozumieć, że MZ przygotowało projekt ustawy, która - na okres po epidemii i na stałe - w praktyce obniża lekarzom gwarantowane pensje zasadnicze - oświadcza OZZL.

Uchwalenie planowanej przez MZ nowelizacji spowoduje faktyczne obniżenie pensji lekarzy szpitalnych. Fot. Arch. RZ

  • OZZL docenia fakt, że MZ przeznaczyło na czas wojny z pandemią specjalne dodatki do wynagrodzeń dla lekarzy i innych pracowników medycznych
  • Jednocześnie ministerstwo przygotowało projekt ustawy, która już na stałe obniża lekarzom gwarantowane pensje zasadnicze
  • ZK OZZL wyraża nadzieję, że minister zdrowia zreflektuje się i zmieni swoją decyzję

"W związku z wyraźnie i stale zmniejszającą się liczbą nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 zarząd krajowy OZZL wyraża wdzięczność i uznanie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy w ostatnim roku poświęcali swój czas, siły, niekiedy zdrowie, a nawet życie w walce z epidemią koronawirusa SARS CoV 2 i jej zdrowotnymi skutkami" - czytamy w oświadczeniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Z jednej strony docenienie wysiłku

Jak przypominają związkowcy, wśród tych pracowników istotną część stanowili lekarze, zatrudnieni w publicznych szpitalach. Najczęściej byli oni najważniejszym i decydującym o powodzeniu elementem „wojny z koronawirusem”. OZZL docenia fakt, że Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na okres tej „wojny” specjalne dodatki do wynagrodzeń tych lekarzy i innych pracowników medycznych jako wyraz doceniania ich wysiłku i rekompensatę za nadzwyczajne zagrożenie zakażeniem.

- Tym bardziej nie możemy zrozumieć, że jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, która - na okres po epidemii i na stałe - OBNIŻA TYM LEKARZOM gwarantowane pensje zasadnicze (relatywnie - w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce) - podkreśla ZK OZZL

Takie skutki ich zdaniem przynosi projekt nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja ta ustala dla lekarzy specjalistów „współczynnik pracy” (określający relację między ich pensją zasadniczą a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce za rok ubiegły) w wysokości 1,31.

Z drugiej strony karanie obniżką pensji

- Tymczasem - lekarze ze specjalizacją, pracujący w szpitalach publicznych, właśnie ci lekarze, którzy w ostatnim roku byli „na pierwszej linii frontu” w wojnie z koronawirusem, w roku 2018, na mocy odpowiedniej ustawy, otrzymali podwyżkę swoich pensji zasadniczych (finansowaną z budżetu państwa) do kwoty 6750 PLN, co stanowiło 1,6 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok ubiegły czyli 2017. Uchwalenie planowanej przez MZ nowelizacji spowoduje zatem faktyczne obniżenie pensji lekarzy szpitalnych w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o ponad 20%.! - oburza się zarząd związku lekarzy

Jak ocenia OZZL, to niespotykana dotąd nigdzie na świecie forma docenienia i podziękowania dla pracowników - przez karanie ich obniżką pensji. To zupełnie irracjonalna decyzja.

ZK OZZL wyraża nadzieję, że minister zdrowia zreflektuje się i zmieni swoją decyzję. Oczekuje, że nowelizacja w/w ustawy przyniesie podwyższenie współczynnika pracy dla lekarzy specjalistów powyżej dotychczasowego wskaźnika ustalonego w roku 2018, czyli powyżej 1,6 (przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).