O leczeniu za granicą decyduje brak dostępności świadczenia w kraju

Autor: JJ, Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 14 sierpnia 2009 11:03

Zgodę na badania i leczenie za granicą musi poprzedzać ocena, czy takie zabiegi wykonywane są w kraju. Ponieważ leczenie za granicą jest wielokrotnie droższe niż w Polsce, a w razie wyrażenia zgody koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, nie jest łatwo ją uzyskać. W I kwartale 2009 r. prezes NFZ wydał 43 zgody na takie leczenie.

O leczeniu za granicą decyduje brak dostępności świadczenia w kraju
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Niektórcy chorzy decydują się na występowanie na drogę sądową przeciwko płatnikowi odmawiającemu sfinansowania zagranicznego leczenia.

Rzeczpospolita przytacza sprawę rozpatrywaną przez Naczelny Sąd Administracyjny. Prezes NFZ odmówił Monice W. zgody na badania kontrolne za granicą mimo pozytywnego zaopiniowania wniosku przez konsultantów wojewódzkiego i dwóch krajowych. Co prawda minister zdrowia wyraził poprzednio zgodę na leczenie, a następnie na badania kontrolne w belgijskiej klinice, ale od tej pory nastąpił w Polsce znaczny postęp w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych. Dziś takie badania i terapia dostępne są także w polskich szpitalach.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Monika W. wskazała, że dopiero podczas badań za granicą zdiagnozowano właściwie chorobę i określono punkty naświetleń. Badania kontrolne powinien więc przeprowadzić ten sam zespół konsultacyjny, na tym samym aparacie.

WSA uchylił odmowną decyzję prezesa NFZ. Zwrócił uwagę, iż prezes nie wyjaśnił, dlaczego nie wziął pod uwagę pozytywnych opinii konsultantów medycznych. Poprzednią dwukrotną zgodę na leczenie i badania kontrolne za granicą pacjentka uzyskała ze względu na stopień skomplikowania choroby i postawienie błędnej początkowo diagnozy.

Prezes NFZ zarzucił temu wyrokowi niewłaściwą ocenę przesłanek, które warunkują zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis mówi, że prezes funduszu wydaje ubezpieczonemu zgodę na leczenie lub badania diagnostyczne, jeżeli dana osoba nie może być poddana leczeniu w terminie zwykle niezbędnym do uzyskania leczenia w państwie zamieszkania. Badania, o które starała się Monika W., były możliwe do wykonania w Polsce w ciągu dwóch tygodni.

 – Od czasu ostatniego wyjazdu Moniki W. do Belgii nastąpiła znaczna poprawa wyposażenia szpitali w nowoczesny sprzęt, powstały nowe centra onkologiczne – argumentował prezes NFZ.

Uwzględniając skargę kasacyjną, NSA uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.

Jak poinformowano portal rynekzdrowia.pl w Centrali NFZ, w roku 2008 do tego narodowego płatnika wpłynęły 152 wnioski o leczenie poza granicami kraju, z czego prezes NFZ wydał:

• 114 zgód

• 26 odmów – świadczenia są wykonywane w kraju

• 12 umorzeń – świadczenia zostały wykonane przed wydaniem decyzji przez prezesa NFZ.

• 108 zgód – dotyczyło leczenia w krajach UE/EFTA, 6 zgód – leczenia w innych krajach (USA, Tajlandia, Serbia, Chiny).

W I kwartale 2009 r. Prezes NFZ wydał 53 decyzje w tym: 43 zgody, 6 odmów, 4 umorzenia.

Zdecydowana większość wniosków zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. (57 proc.) dotyczy przeprowadzenia planowego leczenia w Niemczech, następnie w Belgii (13 proc.) i Wielkiej Brytanii (8 proc.). Największą liczbę wniosków stanowiły świadczenia z zakresu: ortopedii, chirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, badań genetycznych.

Jak podaje Centrala NFZ, czas rozpatrywania każdego wniosku jest indywidualny, zgodny z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. Nr 249 poz. 1867 z poźn. zm.).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum