O co walczy personel pomocniczy? "Oto nasze POSTULATY"

Autor: oprac. PG • Źródło: Rynek Zdrowia27 września 2021 19:41

Na liście postulatów Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia jest pięć głównych punktów. - Najpierw postulaty, później Związek Zawodowy- mówi Krystian Karol Krasowski, przedstawiciel Personelu.

Personel Pomocniczy: oto nasze postulaty Foto: Rynek Zdrowia/ Luiza Jakubiak
  • Chcemy być równo traktowani - mówią przedstawiciele Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia, którzy razem z medykami protestują od 11 września
  • Czego się domagają? Jakie mają postulaty?
  • Na liście ich żądań jest uregulowanie kwestii grup zawodowych i kwestii płacowych, uregulowanie norm zatrudnienia/ podwyższanie kwalifikacji, kwestie związane z bezpieczeństwem pracy oraz zasady pracy w czasie pandemii. 

Personel pomocniczy: jakie ma postulaty?

Rozmowy telefoniczne, osobiste, mailowe, smsowe – dały mi obraz potrzeb szerokorozumianego środowiska Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. Były one bardzo ogólne, ale i szczegółowe. To te potrzeby sprawiły, że zaczęliśmy rozmawiać o stworzenia naszej, samodzielnej organizacji, która w imieniu nas wszystkich wypowie głośno postulaty - pisze Krystian Karol Krasowski, przedstawiciel Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia. - Zanim powstanie Związek Zawodowy – jako inicjator, koordynator projektu, po przeanalizowaniu materiałów – chciałby zaprezentować właśnie to, co dla nas jest najistotniejsze - podsumowuje Krasowski. 

Czytaj także: Mówią o nich "papier toaletowy, albo odpady medyczne". Szary personel też protestuje i domaga się uwagi

Personel pomocniczy: LISTA postulatów

I. Uregulowanie kwestii grup zawodowych – według kodu zawodowego

1. Umowy o pracę – zgodne z faktycznym wykonywaniem czynności służbowych
2. Jasne i czytelne zakresy obowiązków – zgodnych z kodyfikacją zawodową 
3. Uniemożliwienie zmiany grupy zawodowej – jako oszczędność pracodawcy
4. Podległość pod Pielęgniarki/ Pielęgniarzy/Oddziałowych/ Koordynujących
5. Włączenie personelu pomocniczego do zespołu

II. Uregulowanie kwestii płacowych

1. Zagwarantowane wynagrodzenie minimalne – dość dodatków wyrównawczych
2. Zagwarantowane dodatki stażowe (5-20 %) oraz za pracę w porze nocnej (65%) i dni świąteczne (45%)
3. Zagwarantowane dodatki za starszego pracownika w każdej grupie zawodowej pracowników pomocniczych ( 5 lat pracy – 10% )
4. Wprowadzenie dodatku (15 /25 %) dla pracowników pomocniczych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Psychiatrycznych i Detoksykacyjnych oraz w transporcie sanitarnym. 

III. Uregulowanie norm zatrudnienia/ podwyższanie kwalifikacji

1. Wprowadzenie norm zatrudnienia. Dość pracy na dwa, trzy oddziały.  Dość liczenia nas na metry kwadratowe.
2.Przywrócenie przypisywania pracownika do danej kliniki/ oddziału – z możliwością oddelegowania w  inne miejsce (oddział, klinikę) na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku
2. Umożliwienie pracownikowi podwyższenie kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia (np. KPP, sanitariusza szpitalnego, i inne które pozwolą na bezpieczniejszą i efektywniejszą pracę) – a co za tym idzie możliwość uzyskania dodatku

IV. Bezpieczeństwo pracy

1. Umożliwienie wykupienia przez pracownika ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – szczególnie w tych grupach zawodowych, gdzie pracownik ma faktyczny kontakt z pacjentem oraz ponosi za niego odpowiedzialność (pomoc pielęgniarce, transport wewnątrzszpitalny, transport sanitarny)
2. Ograniczenia dążące do całkowitego wyeliminowania zatrudniania pracowników pomocniczych przez firmy zewnętrzne
3. Dość „wyrabiania” grup inwalidzkich – i zatrudniania niepełnosprawnych pracujących jako pełnosprawnych
4. Objęcie pracowników niemedycznych – pomocniczych, mających kontakt z pacjentem ochroną prawną jak medyków
5. Zagwarantowanie pracownikom przerw na posiłki oraz miejsc do ich spożywania. Dość jedzenia w brudownikach!

V. Czas Pandemii

1. Zaopatrzenie pracowników  w ubrania ochronne – nieodbiegające jakością i normą, jak w przypadku medyków – w czasie zdarzeń, czasów wyjątkowych – choćby pandemii
2. Zagwarantowanie pracownikom niemedycznym – pomocniczym odpoczynku regeneracyjnego, poza strefą tzw. brudną 
3. Zagwarantowanie co miesiąc dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego pracownikom niemedycznym za czas pracy w pandemii. Dotyczy to tych grup, które pracują bezpośrednio przy pacjencie podejrzanym lub zakażonym sars cov 2 – i objęciem kontrolą wypłat tych dodatków przez NFZ. Dość przyznawania pieniędzy na zasadzie dobrego “humoru przełożonych”. 
Domagamy się wypłaty dodatku na zasadzie TAM GDZIE MEDYK TAM NIEMEDYCZNY!

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum