×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Nutrimed Ziemia Podlaska odpiera zarzuty płatnika

Autor: RZ16 listopada 2010 08:14

15 listopada opublikowaliśmy informację prasową Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o rozwiązaniu przez Fundusz kontraktu z NZOZ Nutrimed Ziemia Podlaska.

Nutrimed Ziemia Podlaska odpiera zarzuty płatnika
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Jak podał płatnik, kontrakt rozwiązano w trybie natychmiastowym „w związku z licznymi nieprawidłowościami w realizacji umowy”. W związku z ukazaniem się tej informacji otrzymaliśmy pismo z NZOZ Nutrimed Ziemia Podlaska. Publikujemy jego obszerne fragmenty.


(...) Obecnie trwa postępowanie kontrole prowadzone przez POW NFZ. Zarzuty, jakie stawia Oddział, są niezgodne ze stanem faktycznym i nie mogą stanowić podstawy do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
Nieprawdą jest, że świadczenia udzielane były przez innych świadczeniodawców. Nieprawdziwy jest również zarzut niedostarczania diet, sprzętu i środków opatrunkowych do pacjentów, czego dowodem jest brak zastrzeżeń w tym zakresie w „Wystąpieniu Pokontrolnym”. Nie jest również prawdą, że nieprawidłowo kwalifikowano pacjentów do leczenia żywieniowego w warunkach domowych.
(...) Jednym z argumentów przemawiającym na korzyść NZOZ Nutrimed Ziemia Podlaska jest fakt, iż istnieją rozbieżności w tym zakresie w obowiązujących przepisach prawa oraz w wydanych na ich podstawie zarządzeniach Prezesa NFZ. Nie mogą skutkować one zarzutem nieprawidłowej realizacji świadczenia!
Również zapisy w dokumentacji medycznej nie budzą wątpliwości co do konieczności leczenia żywieniowego pacjentów. Po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji pacjentów, zapisy o konieczności zastosowania tej terapii są jednoznaczne. Nasuwa się w tym miejscu pytanie, dlaczego Zespół Kontrolny nie zauważył powyższych zapisów wcześniej?
Ponieważ postępowanie kontrolne nie zostało zakończone przez POW NFZ, przesądzanie o wyniku kontroli, przed jej zakończeniem, uznaję za postępowanie naganne ze strony Oddziału.
Do Dyrektora POW NFZ, dotarło dziś (15 listopada – przyp. red.) pismo będące odpowiedzią na „Wystąpienie Pokontrolne”. NZOZ Nutrimed Ziemia Podlaska oczekuje na zakończenie postępowania kontrolnego po stronie oddziału. Jeśli argumenty przez nas przedstawione nie zostaną zaakceptowane, NZOZ Nutrimed Ziemia Podlaska planuje, zgodnie z obowiązującym prawem, wszczęcie postępowania odwoławczego od decyzji Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
(...) Do chwili obecnej NZOZ Nutrimed Ziemia Podlaska nie otrzymał oficjalnego pisma w sprawie rozwiązania umowy. Przekazywanie takich informacji przy pomocy mediów również uznaję za zachowanie naganne ze strony Oddziału.

dr med. Piotr Szybiński
Wspólnik NZOZ Nutrimed


Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze