Nowe zasady płacenia lekarzom rodzinnym. NFZ złagodzi przepisy o teleporadach

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia09 lipca 2021 09:09

Nowe zasady płacenia lekarzom rodzinnym. NFZ nie będzie uzależniał wynagrodzenia od mediany udziału teleporad w ogólnej liczbie porad. Nowe zasady finansowania POZ wypracuje specjalny zespół.

Nowe zasady płacenia lekarzom rodzinnym. NFZ złagodzi przepisy o teleporadach
Koniec wojny o teleporady? Będą nowe zasady płacenia lekarzom rodzinnym/ FOT. Shutterstock
  • NFZ uchylił przepis premiujący lekarzy POZ, którzy udzielają mało teleporad
  • Fundusz wycofał się też z zapisu przewidującego co najmniej jedną stacjonarną wizytę pacjenta chorego przewlekle w ciągu trzech miesięcy
  • Proponowana w uchylanych przepisach regulacja zostanie zastąpiona przez mechanizm kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej - zapowiada NFZ
  • Nad nowymi zasadami wynagradzania lekarzy POZ pracuje zespół powołany przez ministra zdrowia

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się w piątek, 2 lipca zarządzenie zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Było porozumienie, jest nowe zarządzenie

Zmiany wprowadzone nowym zarządzeniem prezesa NFZ wynikają, między innymi z porozumienia zawartego 27 czerwca 2021 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie a Narodowym Funduszem Zdrowia.

  • Zmiany w przepisach dotyczą rezygnacji z:
  • Mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej od wartości mediany udziału teleporad w ogólnej liczbie porad (wejście w życie uchylanego przepisu zostało przewidziane na 1 września 2021 r.)
  • Wymogu co najmniej 1 wizyty w ciągu 3 kolejnych okresów sprawozdawczych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z chorobą przewlekłą (objętą finansowaniem z zastosowaniem współczynnika 3,2)

- Proponowana w uchylanych przepisach regulacja zostanie zastąpiona przez mechanizm kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad wypracowany przez zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia - informuje NFZ.

Czytaj także:
NFZ skontroluje poradnie, które miały nadużywać teleporad. "Czarna lista" to błąd systemu?

Więcej teleporad, mniej pieniędzy - tak miało być

Zgodne z właśnie uchylonymi przepisami, od 1 września br. zasady premiowania lekarzy POZ miały zostać oparte na medianie udziału teleporad w stosunku do ogólnej liczby świadczeń.

NFZ co miesiąc miał publikować informacje o odsetku teleporad we wszystkich poradach POZ (za poprzedni miesiąc), łącznie z medianą ich udziału we wszystkich poradach POZ w Polsce. Poradnie, które przekroczą ten próg 1,5-krotnie w miesiącu, otrzymywałaby niższe wynagrodzenie.

Na wyższe wynagrodzenie mogłyby liczyć placówki, w których udział porad zdalnych byłby dwukrotnie niższy niż próg wskazany przez NFZ w danym miesiącu, obliczony w skali kraju.

Lekarze rodzinni ostro zaprotestowali przeciwko takim rozwiązaniom. NFZ wycofał się z nich w następstwie zawartego 27 lipca porozumienia z reprezentującą placówki POZ Federacją Porozumienie Zielonogórskie.

Będą fundamentalne zmiany w POZ

Obie strony, między innymi uzgodniły, że powołany zostanie zespół, który będzie pracował nad gruntowną reformą podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Na konferencji prasowej 28 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że prace zespołu opierać się będą o 3 główne wytyczne, obejmujące:

  • Stopniowe odchodzenie w finansowaniu POZ od ryczałtowej stawki kapitacyjnej (płacenia za każdego pacjenta na liście przychodni) na rzecz płacenia za liczbę wycenionych usług
  • Poszerzenie zakresu badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy POZ, między innymi przed skierowaniem pacjenta na konsultację do specjalisty
  • Wprowadzenie na większą skalę wskaźników, po których przekroczeniu placówki POZ będą otrzymywały premie finansowe

- Te wskaźniki będą dotyczyć, m.in. stopnia wyszczepienia pacjentów w danej jednostce POZ, a także liczby pacjentów objętych profilaktyką - zaznaczył minister Niedzielski.

Czytaj także:
Jest porozumienie w sprawie POZ. Niedzielski: Osiągnęliśmy kompromis. "Odchodzimy od stawki kapitacyjnej"

Nie będzie już czarnej listy?

Przypomnijmy, że 24 czerwca, NFZ opublikował pierwsze listy poradni, z którymi nie przedłuży umów po 1 lipca z powodu nadużywania teleporad: w Wielkopolsce to 15 placówek, na Śląsku - 8, na Dolnym Śląsku - 10. To realizacja zapowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który 23 czerwca powiedział na konferencji prasowej, że nie przedłuży umów z 70 placówkami.

- Minister zdrowia zgodził się, abyśmy jeszcze raz przyjrzeli się ok. 70 placówkom POZ, które w ostatnim czasie oparły swoje funkcjonowanie wyłącznie na teleporadach - przyznał Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ na konferencji prasowej 28 czerwca.

Dodał, że z rozmów z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego wynika, że „być może w wielu przypadkach doszło do niewłaściwego sprawozdawania świadczeń”, a placówki te były jednak szerzej otwarte (na bezpośrednie, stacjonarne wizyty pacjentów - red.) niż wynikało to ze składanych do NFZ raportów.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum