Dodatki dla pielęgniarek, lekarzy i ratowników. NFZ: nowe zasady i nowe terminy

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, NFZ05 listopada 2021 06:00

Dodatki dla pielęgniarek, lekarzy czy ratowników będą rozliczane według nowych zasad. Chodzi o tzw. dodatki covidowe. Jak informuje NFZ nowe są również terminy w rozliczeniach tych świadczeń.

Nowe zasady dodatków COVID. NFZ uściśla, jak zmieniły się terminy Fot. PTWP
 • Zmieniły się zasady dotyczące dodatków covidowych. - Od 1 listopada personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - przekazał NFZ.
 • Jak informuje Fundusz nowe są również terminy na wprowadzanie korekt "do informacji o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku i wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatku"
 • Do 10 listopada placówki medyczne mają czas na przesłanie do NFZ informacji za październik 2021. Kolejny ważny termin to 15 listopada

Dodatki COVID według nowych zasad. NFZ: zmieniły się też ważne terminy

Nowe zasady dodatków covidowych to również - jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia - zmiany w terminach rozliczenia tych świadczeń.

- Znowelizowane polecenie Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego w związku z COVID-19 doprecyzowuje ramy czasowe na wprowadzanie korekt do informacji o liczbie personelu, który kwalifikuje się do otrzymania dodatku i wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatku - informuje NFZ. 

Na te terminy zwraca uwagę NFZ: 

 • Zgodnie z nowymi przepisami "korekty informacji o wysokości środków niezbędnych do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, łącznie z kosztami pracodawcy, kierownicy placówek medycznych muszą przekazać do NFZ, do 15 listopada 2021.
 • W przypadku korekt informacji w kolejnych okresach, kierownicy placówek medycznych będą musieli przedstawić w ciągu dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy informacja.
 • Do 10 listopada placówki medyczne mają czas na przesłanie do NFZ informacji za październik 2021
 • Ewentualne korekty tej informacji placówki, według nowych reguł, będą mogły złożyć maksymalnie do 31 grudnia 2021 roku.

NFZ: nowe ramy czasowe, szybsze wypłaty dodatków

Jak wskazują przedstawiciele Funduszu "wprowadzenie jasnych ram czasowych zapobiegnie przedłużaniu czasu na poprawki dokumentów, w efekcie personel medyczny, który zostanie zakwalifikowany do otrzymania dodatku po korekcie, szybciej otrzyma wypłatę".

Czytaj więcej: Dodatki covidowe po nowemu. NFZ zmienił zasady rozliczania dodatków od listopada

Od 1 listopada dodatek covidowy za każdą godzinę pracy

Dodajmy, że zmiany w zasadach dodatków covidowych zaczynają obowiązywać od 1 listopada. To zasady jednolite w skali kraju i "obowiązują na oddziałach placówek medycznych, które zapewniają łóżka dla osób z COVID-19 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego)".

- Tzw. dodatek covidowy przysługuje personelowi medycznemu za każdą godzinę pracy z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - poinformował 4 listopada Fundusz. 

Zmiana ma uprościć kryteria kwalifikowania do wypłaty świadczenia COVID-19.

- Wątpliwości budziła tzw. incydentalność w udzielaniu pomocy pacjentom hospitalizowanym ze względu na podejrzenie i zakażenie koronawirusem  - wskazuje NFZ. 

Wprowadzenie godzinowego rozliczania czasu pracy przy pacjencie covidowym - ma również jak informuje Fundusz - "znacznie ułatwić placówkom medycznym wskazanie osób, które powinny otrzymać dodatek oraz indywidualne określenie jego wysokości". 

- Nie będą więc możliwe sytuacje, jak jeszcze na wiosnę tego roku, gdy do dodatków covidowych w pełnej wysokości za cały miesiąc pracy zgłaszani byli pracownicy, którzy przy pacjentach covidowych przepracowali kilka godzin w ciągu 30 dni - czytamy na stronie NFZ.

Dla kogo dodatek covidowy?

Przy okazji zmian Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, kto otrzymuje dodatki covidowe i w jakiej wysokości. 

Po pierwsze dodatek covidowy wynosi 100 proc. wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej.

Dodatek covidowy przysługuje osobie, która: (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

 • wykonuje zawód medyczny
 • uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 • pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego)

Ile wynosi dodatek COVID?

Maksymalna miesięczna kwota dodatku covidowego nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Za przekazanie placówkom medycznym środków na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia odpowiada NFZ.

To Fundusz wypłaca placówkom pieniądze w terminie trzech, "pod warunkiem, że przesłane dokumenty są prawidłowe i nie wymagają korekty lub uzupełnienia".

Jak wyliczają przedstawiciel NFZ Fundusz wypłacił już ponad 8,2 miliarda złotych na dodatki covidowe dla personelu medycznego i niemedycznego, w tym:

 • 8,06 miliarda złotych dla personelu medycznego
 • 219 milionów złotych (dodatki jednorazowe) dla pozostałego personelu.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum