Nowe wskaźniki jakości opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie

Autor: Mariusz Polak • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia17 października 2022 11:36

Obszar kliniczny, zarządczy oraz konsumencki. To wskaźniki, które zostaną objęte od 1 stycznia 2023 roku - zgodnie z założeniem - monitorowaniu jakości udzielanych świadczeń. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano przy okazji skierowania projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta do komisji prawniczej.

Nowe wskaźniki jakości opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie
Nowe wskaźniki jakości opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2023 Fot. Shutterstock
  • Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do Komisji Prawniczej
  • Jednocześnie opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia związany z procedowaną ustawą w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej
  • Zgodnie z nim monitorowaniu jakości udzielanych świadczeń zostaną objęte wskaźniki w obszarach: klinicznym, zarządczym oraz konsumenckim
  • Oceniane będą m.in. odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację, czas hospitalizacji, śmiertelność, liczba skarg pacjentów składanych do Narodowego Fundusz Zdrowia czy odsetek pacjentów, którzy wypełnili ankiety satysfakcji 
  • Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Do Komisji Prawniczej trafił procedowany od 2021 roku projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Przedmiotem ustawy będzie m.in. wprowadzenie rozwiązań w zakresie autoryzacji, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, akredytacji, systemu świadczeń kompensacyjnych czy rejestrów medycznych.

Wraz z projektem ustawy, opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia związany z procedowaną ustawą w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej.

- Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nakłada
obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń - podkreślono w uzasadnieniu do rozporządzenia.

- Jest to możliwe m.in. przez zastosowanie wskaźników, które stanowią podstawę porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki oraz punkt wyjścia dla poprawy opieki i bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych w obszarze zdrowia - czytamy.

Nowe wskaźniki jakości opieki zdrowotnej

Podkreślono, iż "pod uwagę będą brane wskaźniki jakości opieki zdrowotnej istotne z punktu widzenia zarówno pacjenta, jak i całego systemu opieki zdrowotnej, obiektywne i motywujące do zwiększania efektywności przez poszczególnych świadczeniodawców, a jednocześnie dające możliwość wykorzystywania wyników do podejmowania decyzji systemowych".

Dodano, że lista wskaźników będzie podlegała ocenie i okresowej aktualizacji.

Zakłada się, że wskaźniki jakości opieki zdrowotnej w obszarach klinicznym, zarządczym oraz konsumenckim wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, czyli z dniem wejścia procedowanej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Nowe wskaźniki jakości opieki zdrowotnej:

Obszar kliniczny:

  • Odsetek pacjentów, u których wykonano reoperację;
  • Odsetek terminowego zakończenia diagnostyki pogłębionej;
  • Odsetek terminowego podjęcia leczenia;
  • Czas hospitalizacji (średnia, mediana, dominanta) w oddziale szpitalnym – dotyczy świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne zawartych w katalogu grup (jednorodnych gruppacjentów; JGP);
  • Śmiertelność wewnątrzszpitalna w wybranych stanach klinicznych;
  • Liczba pacjentów z odleżynami nabytymi (powstałymi w trakcie hospitalizacji);
  • Liczba zabiegów określonego typu (wymiana stawu biodrowego, kolanowego, zabiegi artroskopowe, angioplastyka, radiologia kontrastowa i cewnikowanie serca, operacje zaćmy);
  • Odsetek pacjentów po udarze mózgu wypisanych na rehabilitację neurologiczną wczesną (door to door);
  • Liczba pacjentów leczonych w ramach poszczególnych zakresów świadczeń.

Obszar zarządczy:

  • Odsetek zabiegów realizowanych w czasie hospitalizacji jednodniowych w określonych świadczeniach - operacje przepuklin – powyżej średniej dla wszystkich świadczeniodawców;
  • Liczba skarg pacjentów składanych do Narodowego Fundusz Zdrowia w zakresie organizacji i sposobu udzielania świadczeń;
  • Posiadanie ważnego certyfikatu akredytacyjnego wydanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Obszar konsumencki:

  • Prowadzenie regularnych badań satysfakcji pacjenta przez udostępnienie ankiety;
  • Odsetek pacjentów, którzy wypełnili ankiety satysfakcji pacjenta powyżej średniej dla wszystkich świadczeniodawców.

 

Źródło: MZ
Źródło: MZ

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej do pobrania poniżej.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum