Nowe limity dorabiania. Zmiany w rozliczaniu rent socjalnych

Autor: oprac. KK • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia17 lutego 2022 12:02

Marzec przyniesie zmiany w ZUS. Limity, do których mogą dorabiać ubezpieczeni przed emeryturą, zwiększą się. Niektórzy mogą ponadto dorabiać bez ograniczeń.

Nowe limity dorabiania. Zmiany w rozliczaniu rent socjalnych
Marzec przyniesie zmiany w ZUS, fot. Shutterstock
  • Jak poinformował w komunikacie prasowym ZUS, od marca zwiększają się limity, do których osoby jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego mogą dorabiać bez zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty przez ZUS
  • Urząd przypomina ponadto, że limity te dotyczą wyłącznie wcześniejszych emerytów, dlatego osoby po 60. (kobiety) i 65. (mężczyźni) roku życia nie są ograniczone limitami przy dorabianiu.
  • ZUS zaznacza jednak, że do emerytur i rent (w tym socjalnych) można dorabiać, ale również uwzględnić to, że istnieją tu pewne limity przychodów - do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty. Kiedy może nastąpić?

Przekroczenie limitu przychodów może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę. Dlatego ZUS zaleca bieżące pilnowanie przychodu - nie może on przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

- Limity dochodów są związane z przeciętnym wynagrodzeniem, które według danych GUS, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5995,09 zł. To sporo więcej niż trzecim kwartale minionego roku, dlatego w marcu, kwietniu i maju 2022 roku zwiększają się limity dla dorabiających „wcześniejszych” emerytów i rencistów - komentuje cytowana w komunikacie prasowym Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Od 1 marca 2022 roku kwotą graniczną, do której można bez obawy dorabiać jest 4196,60 zł (wcześniej: 3960,20 zł brutto). Jeśli ktoś zarobi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7793,70 zł. (wcześniej: 7354,50 zł brutto) wypłata z ZUS zostanie zawieszona – dodaje rzeczniczka.

Ponadto, jak podaje Kowalska-Matis, kiedy przychód znajdzie się pomiędzy 70 a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Nowe zasady zawieszania renty socjalnej

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Od stycznia 2022 r. zmieniły się zasady zawieszania renty socjalnej.

- Obecnie są stosowane te same reguły, co do renty z tytułu niezdolności do pracy, które są bardziej korzystne. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do wypłaty przez ZUS – zapewnia Kowalska-Matis.

- Istotna zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia tej renty. Od tego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie przez nas rozliczana po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie w zależności od tego, co jest dla niej korzystniejsze. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco - za każdy miesiąc - wyjaśnia.

Od 1 stycznia 2022 r. w przypadku przychodu wyższego niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ale nieprzekroczenia 130 proc. tej kwoty zmniejsza się wysokość renty socjalnej. Renta jest zawieszana, kiedy przychód przekroczy wyższy próg zarobkowy – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że w 2021 r. przychód wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia skutkował zawieszeniem renty.

Kiedy można dorabiać bez ograniczeń?

Wcześniejsi emeryci, tzn. ci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, oraz renciści nie mają limitu dorabiania. Jednak ZUS przewidział wyjątek dla tych emerytów, którym podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Od marca 2022 r. wyniesie ono 1338,44 zł. brutto. Jeśli wówczas przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści pobierający renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Dotyczy to również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Pobieranie renty rodzinnej korzystniejszej niż ustalona emerytura również skutkuje możliwością dorabiania bez ograniczeń.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum