JW/Rynek Zdrowia | 16-07-2019 13:35

Niemiecki fundusz zainwestował we wrocławską spółkę telemedyczną

Wrocławska spółka Nestmedic pozyskała zagranicznego inwestora. Niemiecki fundusz inwestycyjny Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ulokuje w polskiej firmie ok. 8,6 mln zł.

Transakcja obejmuje w pierwszej kolejności objęcie przez Deutsche Balaton ponad 28 tys. obligacji imiennych (zamiennych na akcje spółki) za niemal 4,3 mln zł.

Jak informuje Nestmedic, podpisana umowa przewiduje także emisję warrantów subskrypcyjnych dających inwestorowi prawo do objęcia akcji emitenta. Z tytułu konwersji warrantów na akcje spółka może pozyskać kolejną pulę w podobnej wysokości -  4,3 mln zł.

Jak wyjaśnia Patrycja Wizińska-Socha, prezes Nestmedic, dzięki tej inwestycji firma będzie mogła mocniej skoncentrować się na wykorzystaniu międzynarodowego potencjału systemu Pregnabit.

Ten flagowy produkt spółki to przenośny aparat teleKTG do wykonywania kardiotokografii w domu. Badanie pozwala ocenić stan płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w trakcie porodu - monitoruje czynność serca płodu oraz czynność skurczową mięśnia macicy. Nestmedic wykonuje ponadto usługi zdalnej analizy zapisów KTG przez personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu.

Spółka chce osiągnąć pozycję lidera rynku telemedycznego w zakresie nowoczesnej diagnostyki ginekologiczno-położniczej w Polsce. Dzięki pozyskaniu inwestora chce także wzmocnić swoją rangę za granicą, w szczególności w USA.

Obecnie Nesmedic jest notowana na rynku New Connect.