Niedzielski: publikujemy standard organizacyjny opieki nad pacjentem chorym na Covid-19

Autor: DK, PAP/Rynek Zdrowia • • 03 października 2020 09:47

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w mediach społecznościowych o opublikowaniu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Niedzielski: publikujemy standard organizacyjny opieki nad pacjentem chorym na Covid-19

Projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 2 października o godz. 23.10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji "projekt powstał w związku z koniecznością zapewnienia standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie covid-19. Koniecznym stało się zapewnienie sprawnej i wydolnej opieki medycznej, gwarantującej zarówno diagnostykę, jak i racjonalne prowadzenie pacjenta po potwierdzeniu zakażenia covid-19 w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów, u których potwierdzono zakażenie wirusem. Dotychczasowy schemat, zakładający podejmowanie decyzji odnośnie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, okazał się niewydolny."

Generalnie rekomenduje się, aby zarówno kierowanie na badanie w kierunku zakażenia, jak i decyzja odnośnie dalszego postępowania z pacjentem realizowane były przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach opieki sprawowanej nad pacjentem lub przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne.

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach określa załącznik do rozporządzenia. Całe rozporządzenie i załącznik znajdziemy TUTAJ

Projektowane rozporządzenie reguluje ścieżki postępowania w zależności od wyniku oceny stanu pacjenta i jego stopnia samodzielności.

Standard obejmuje zadania podejmowane w związku ze skierowaniem pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domowych; skierowaniem pacjenta do leczenia w szpitalu oraz zlecaniem badań diagnostycznych w kierunku zakażenia koronawirusem.

W rozporządzeniu zapisano, że w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta przez badanie fizykalne lub w formie teleporady. Lekarz może zlecić wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, lub skierować pacjenta do odbycia izolacji, izolacji w warunkach domowych, albo do szpitala, po uzyskaniu dodatniego wyniku testu.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, lekarz ma przekazywać pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań oraz informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Standardy mówią, że w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, udziela pacjentowi nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub, którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz, zleca transport sanitarny.

W przypadku postępowania z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2 lekarz POZ sprawujący opiekę kieruje tego pacjenta do: odbycia izolacji, izolacji w warunkach domowych albo leczenia szpitalnego. Przed przyjęciem do leczenia szpitalnego w szpitalu pacjent jest poddawany w tej placówce ocenie stanu zdrowia w miejscu wydzielonym od miejsca przeznaczonego do udzielania świadczeń innym pacjentom.

Standardy mówią, że zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR wymaga "stwierdzenia przez kierującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, przesłanek wykonania takich badań". Lekarz może poinformować pacjenta o wynikach testu osobiście lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum