Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia | 23-09-2011 06:32

Niebawem negocjowanie kontraktów. NFZ deklaruje: o podpisaniu umowy nie decyduje forma własności szpitala

W październiku do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który przoduje w skali kraju pod względem wartości kontraktów szpitali prywatnych, zaczną wpływać pierwsze oferty od szpitali publicznych i prywatnych. W sumie ośrodki będą konkurować o kwotę ok. 3,4 mld zł, z tym jednak że o pieniądze rzędu 3,2 mld zł rywalizować będą niemal wyłącznie szpitale publiczne, zaś szpitale prywatne będą miały do dyspozycji kwotę wielokrotnie niższą - około 0,17 mld zł.

Przedstawiciele oddziału Funduszu zaznaczają, że o podpisaniu umowy nie decyduje forma własności, a oferta musi być poprawna i konkurencyjna. Przypomina też, że kontrakt nie jest dany raz na zawsze.

- Błędnym jest założenie, że umowa w 2011 r. równa się umowie w 2012 r. To dotyczy wszystkich świadczeniodawców: publicznych i prywatnych. Konieczne jest przygotowanie oferty nie tylko poprawnej pod względem prawnym i merytorycznym, ale lepszej od ofert podmiotów konkurujących o realizację świadczenia na tym samym terenie - mówi Aleksander Brzęska, naczelnik wydziału świadczeń opieki zdrowotnej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Ile i komu
Jak dotąd, ponad 1000 działających w Polsce prywatnych jednostek ochrony zdrowia realizujących świadczenia lecznictwa szpitalnego ma 5,65 proc. udziału w puli funduszy na szpitalnictwo. Są to jednak głównie jednostki małe, wykonujące zabiegi planowe lub chirurgii jednego dnia. Kontrakty prywatnych szpitali z NFZ opiewają na kwotę 1,520 mld zł. Szpitalom publicznym i niepublicznym samorządowym przypada lwia część nakładów, bo 25,386 mld zł.

- Chcielibyśmy, żeby wartości odpowiadały tym, które obowiązują w wielu krajach Europy, gdzie szpitale prywatne mają 20, a nawet 40 proc. udziałów w rynku - zapowiada Krzysztof Macha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

W Polsce największe kontrakty szpitali prywatnych sięgają ok. 50 mln zł. Kontrakty w wysokości 53, 49, 42 mln zł mają odpowiednio: Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, NZOZ Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne w Poznaniu, Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o. im. Polonii Świata.

Pod względem wartości kontraktów szpitali prywatnych sumarycznie oraz wartości kontraktów szpitali prywatnych na 1 mieszkańca w skali kraju przoduje województwo śląskie. Działa 125 niepublicznych zakładów opieki szpitalnej, które realizują świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego (33 szpitale ostre, 27 to zakłady udzielające świadczenia w trybie planowym, 65 to zakłady udzielające świadczenia w trybie jednodniowym).

Potrzebni niewątpliwie
Naczelnik Aleksander Brzęska, przedstawiciel śląskiego oddziału Funduszu, podczas niedawnej konferencji "Czy pacjentom w Polsce potrzebne są prywatne szpitale?" zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (Katowice, 19 września) podkreślił, że nie ma wątpliwości, czy prywatne szpitale są potrzebne. Są.

- Pytanie jakie powinny to być szpitale, na co ukierunkowane i jaka ich liczba potrzebna jest aktualnie - poddawał pod rozwagę.

W opinii dr Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, za ustalenie polityki zdrowotnej w regionie, określającej jakie świadczenia i szpitale są potrzebne dla zapewnienia dostępności świadczeń, mogłyby odpowiadać - jak to określił - centra publicznego sterowania, które powinny powstać w każdym województwie.

Zaznaczył przy tym, że sektor prywatny działa w znacznie lepszych warunkach niż publiczny.

- Prywatny podmiot ma szansę na określenie własnej struktury funkcjonowania. Wybiera nie tylko oddziały, ale może też wybierać sobie pacjentów, tych, którzy dobrze rokują, a jeśli wystąpią powikłania, przekazywać ich do publicznego szpitala. Jednostki publiczne wiąże ustawa o zamówieniach publicznych - prywatny podmiot nie musi mieć nawet apteki szpitalnej. Publiczny mimo nadlimitów musi przyjąć pacjenta... - wyliczał prezes NRL.

Na takie argumenty właściciele prywatnych jednostek odpowiadają, że nierówności funkcjonują jednak w obie strony.

Krzysztof Macha wskazuje na uprzywilejowanie szpitali publicznych w zakresie podatku CIT, dotacji ze środków europejskich i lokalnych oraz ulg w podatku od nieruchomości.

Zaufanie płatnika
Opisuje też rzeczowo powody, dla których szpitale prywatne nie są interesujące dla płatnika: - Duże rozdrobnienie, mała ilość specjalizacji, brak kompleksowości, struktura dominujących specjalizacji np. kardiologia inwazyjna i okulistyka. I dodaje: - Ale również stosowanie najnowszych technologii medycznych, których niestety nie ma jeszcze w katalogu NFZ.

W jego opinii, szpitale prywatne mogą być atrakcyjne dla Funduszu, gdyż wykonują znacznie taniej te same procedury, poprawiają dostępność pacjenta do świadczeń, rozwijają leczenie w kierunku ambulatoryjnym radykalnie skracając pobyt pacjenta w szpitalu.

- W ostatnich latach szpitalom prywatnym łatwiej zdobywa się zaufanie płatnika. Zaufanie to ma jednak charakter deklaratywny i nie ma istotnego wpływu na decyzje o rozdziale środków finansowych - uważa wiceprezes OSSP.

Wskazuje, że środki finansowe NFZ dzielone są przy kontraktowaniu na trzy tryby świadczeń: pełna hospitalizacja, hospitalizacja planowa i chirurgia jednego dnia.

- Szpitale prywatne, najczęściej założone przez lekarzy-przedsiębiorców, konkurują zwykle w trybie hospitalizacji planowej lub chirurgii jednego dnia. Z mocy rozdziału tych środków (proporcja 95:5) znajdują się w nierównej sytuacji. W przypadku woj. śląskiego szpitale publiczne będą konkurować o środki rzędu 3,2 mld zł, zaś szpitale prywatne o kwotę ok. 0,17 mld - podaje Krzysztof Macha.

W tej sytuacji - w jego ocenie - wspomniane przez Fundusz konkurowanie ofertą pozostaje jednak tylko pewnym założeniem. Szpital gwarantujący gotowość realizowania świadczeń w trybie "ostrym" będzie beneficjentem zdecydowanie większej puli środków niż szpital planowy czy chirurgii jednego dnia, jakość jego oferty nie ma w takim przypadku istotnego znaczenia.